Yabancı Dil

Yabancı Dil
İzmir İsabet Okullarında
Yabancı Diller
Okulumuzda öğrencilerimiz İngilizcenin yanında farklı diller  seçmeli olarak öğrenilmektedir.  
Yabancı Dil(İngilizce) çalışmaları, değişen ve gelişen durumlarda dikkate alınarak planlı ve programlı bir şekilde yapılır. Öğrencilerimizin yabancı dili konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerini geliştirme çalışmalarına önem verilir. Haftada 8-9 ders saati olarak planlanan İngilizce eğitiminin bir ders saati, yabancı öğretmen tarafından verilir. CAMBRİDGE UNV.  SINAVLARINA 3.sınıftan itibaren öğrencilerimizin katılımı sağlanarak geldiğimiz nokta tespit edilir ve değerlendirilir.
Özel Eğitim Kurumları artık kitle iletişim araçları ile uzak kavramının kalmadığı, uluslar arası ilişkilerin çok geliştiği dünyamızda öğrencilerinin en az iki yabancı dili iyi bilmeleri ve kullanmalarını gereğine inanmaktadır.
Bu inançla öğrencilerimize; İspanyolca, Çince, Pratik Arapça vb gibi yabancı diller seçmeli olarak öğretilir.
Anasınıfında:
Eğlenceli etkinliklerle, resim yaparak, oyunlar oynayarak yabancı dille tanışmalarını, sevmelerini, doğaçlama yolu ile kelime dağarcıklarını zenginleştirmeyi, çok kısa ve düz soru cümlelerini anlamalarını sağlamakla dil öğretimine bu şekilde başlamaktadır.
İlköğretim 1, 2 ve 3,4. Sınıflarda:
Yabancı dilli kullanarak çok sevmelerini, tanımalarını ve anlamalarını, o yaş grubundaki çocukların ilgilerinin daha çok yoğunlaştığı Eğlenceli etkinliklerler, resim yapmak, ilgin projeler hazırlamak, küçük skeçlerde yer almak gibi etkinliklere ağırlık verilerek öğrencilerin küçük cümleler kurabilmelerini, sorulan soruları anlayabilmelerini, kısa fakat doğru yanıtlar verebilmelerini amaçlayarak yabancı dil anadili öğrenme yöntemiyle  yapmaktadır.
İlköğretim  4 , 5, 6, 7 Ve 8. Sınıflarda:
Öğrencilerimizin yabancı dili bilmeleri kadar iyi kullanmaları da amaçlanmaktadır.
Sınıflarımızda yabancı dil dersi iki ayrı öğretmen tarafından verilmektedir. Bir öğretmenimiz dilbilgisi verirken, diğer öğretmenimizde dinleme, konuşma, okuma ve yazma öğretimi üzerinde yoğunlaşmaktadır.
Sınıflarda öğrencilerin seviyelerine göre kurlara ayrılarak birbirlerine yakın dil bilgisine sahip öğrenciler aynı sınıflarda ders almakta, daha alt kurlarda gelişme gösteren öğrenciler bir üst kura geçmeye özendirilmekte, ilköğretimi bitiren öğrencilerin aynı veya birbirine yakın yabancı dil seviyesinde olmaları amaçlanmaktadır.
Kurların oluşmasında her öğretim yılı başında yapılan kur sınavları ile öğretmenlerin görüşleri belirleyici olmaktadır. Bu belirlemede birinci dönem sonunda bir üst kurda zorlanan öğrenci, kendisinin ve velisinin de görüşü alınarak bir alt kura geçirilmektedir.
 
Yabancı Dil
Yabancı Dil
Yabancı Dil