DAVRANIŞ YÖNETİMİ

DAVRANIŞ YÖNETİMİ

         Davranış yönetiminin amacı; başka uyarıcılara gerek kalmadan bireye kendi davranışlarını denetleme becerisi yani iç disiplin kazandırmak ve karşılaşabileceği durumlar karşısında doğru tepki vermeyi öğretmektir. Kişinin kendi kendini kontrol etmesi zamanla kazanılır. O açıdan yöneticilerimiz ve öğretmenlerimizin davranış yönetiminde tutarlı davranmaları olumlu sonuçlar verecektir.

Okulda düzen ve disiplini sağlayan kurallar, öğrencilerin toplumsal kurallara ve insan haklarına saygılı bireyler olarak yetişmesinin ön koşuludur. Bu inançla tüm öğrencilerin bu kuralları benimsemesi ve uygulaması, velilerin de bu kuralların uygulanmasına destek olmaları beklenmektedir.

         Okulumuzun temel amacı öğrencilerimizi sadece bilgi ve becerileri ile donatmak değil ona toplumun beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda davranış biçimleri kazandırmaktır.

ÖĞRENCİDEN BEKLENEN OLUMLU DAVRANIŞLAR

 1. Sınıf ve okul kurallarına uymaya özen göstermek.
 2. Okula ve derslere düzenli devam etmek, keyfi devamsızlık yapmamak
 3. Öğrenme ve başarma duygusunu ön planda tutmak.
 4. Sorgulayıcı  araştırıcı bir yapıya sahip olmak.
 5. Tüm okul arkadaşlarının da kendisi gibi toplumun bir bireyi olduğunu unutmadan, onur  ve haklarına saygı göstermek.
 6. Öğretmenlerine ,okul yöneticilerine, görevlilere, arkadaşlarına ve çevresindeki kişilere karşı saygılı ve hoşgörülü olmak.
 7. Her durumda  dürüst olmak ve yalanı alışkanlık haline getirmemek.
 8. İyi ve nazik tavırlı olmak, kaba söz ve  davranışlardan  kaçınmak.
 9. Küfür ve argo içeren sözlerden kaçınmak, arkadaşlarına karşı fiziksel zarar verici harekette bulunmamak.
 10. Okulun eşyasını  korumak ve dikkatli kullanmak.
 11. Zararlı  alışkanlıklardan ve ortamlardan uzak durmak.
 12. Ülkenin birliğini ve bütünlüğünü koruyan bir birey olmak.
 13. Çevre bilinci hakkında duyarlı olmak ve doğayı korumak
 14. Yasalara, yönetmeliklere ve toplumun etik kurallarına milli, manevi ve           kültürel değerlere uymak.
 15. İnsan hakları ve demokrasi bilincini özümsemiş ve davranışa dönüştürmüş olmak, kötü muamale ve her türlü istismara karşı duyarlı olmak.
 16. Bölücü, yıkıcı, siyasi ve ideolojik amaçlı faaliyetlere katılmamak, bunlarla ilgili amblem, afiş, rozet, yayın v.b taşımamak.
 17. Bilişim araçlarını kişisel, toplumsal ve eğitsel yararlar doğrultusunda kullanmak.
 18. Her öğrenci bayrak törenlerinde kendi dersliği için ayrılan yerde düzgün olarak sıra olmak, sessiz olarak komut verilmesini beklemek ve İstiklal Marşı’nı yüksek sesle söylemek.
 19. Öğrenciler kendilerine tahsis edilen dolapları temiz ve düzenli tutmak. Bu dolapları okul ile ilgili kitap, defter ve ders malzemelerini saklamak.
 20. Okul kıyafet yönetmeliğine uygun davranmak.
 21. Okul servis kurallarına uygun davranışlar sergilemek.

 

 

 

ÖDÜLLENDİRME

 

ÖVGÜ BELGESİ

AKADEMİK BAŞARIYA YÖNELİK ÖVGÜ BELGESİ

Denemelerde her ders için %85 ve üzeri net yapan öğrenci övgü belgesi almaya hak kazanır

GAYRETE YÖNELİK ÖVGÜ BELGESİ

Deneme sınavlarından bir önceki sınav ile bir sonraki sınav arasındaki net artışı 10-15 net olursa övgü belgesi ile ödüllendirilir.

OLUMLU DAVRANIŞA YÖNELİK ÖVGÜ BELGESİ

Öğrencilerin sınıf içi ve dışında göstereceği olumlu davranışlar, öğretmenler tarafından övgü belgesi ile ödüllendirilir.

MAVİ KART ÖDÜLÜ

Öğrencinin bir mavi karta ulaşabilmesi için öğretmenlerinden 5 övgü belgesi alması gerekmektedir. 5 övgü belgesini alan öğrenci sınıf öğretmeninden bir mavi kart almaya hak kazanır.

Öğrencinin övgü belgelerini biriktirmesi gerekmektedir. Öğrenci aldığı 5 övgü belgesini sınıf öğretmenine teslim edemediği zaman mavi kartını alamayacaktır.

Mavi ödül kartını alan öğrenci kartını müdür yardımcısına imzalatır.

Öğrenci mavi kart sayısı 7 ye ulaştığında Gurur Belgesi almaya; mavi kart belgesi 14’e ulaştığında Onur Belgesi almaya hak kazanır.

Övgü Belgesi(5)….Mavi Kart(7) ……Gurur Belgesi……Mavi Kart(7) Onur Belgesi

 

OLUMSUZ OLARAK NİTELENDİRİLEN DAVRANIŞLAR

Derse ve diğer etkinliklere zamanında gelmemek ve geçerli bir neden olmaksızın bu davranışı tekrar etmek.

Okulun kurallarını dikkate almayarak kuralları ve ders ortamını bozacak davranışlarda bulunmak.

      3)Sınıfta oturduğu yerden izin almadan kalkmak ve konuşmak,

      4)Ders saati boyunca dersle ilgisi olmayan bir şeyle uğraşmak.

      5)Ders malzemelerini ve ödev getirmemeyi alışkanlık haline getirmek.

6)Derste bir başka dersin kaynağıyla uğraşmak.

7)Ders boyunca gereksiz sesler çıkartarak sınıftaki arkadaşlarının dikkatini dağıtmak.

8)Ders saati içerisinde bir şeyler yiyip içmek.

     9)Sınıfın dikkatini dağıtan hareketlere bulunmak

10)Ders sırasında bir şeyler fırlatmak.

12) Ders sırasında bir şeyler konuşarak dikkat dağıtmak.

13) Kopya çekmek.

14) Arkadaşlarının eşyasını izinsiz almak.

15) Uygunsuz espri ve şakalar yapmak.

16) Sınıfta veya koridorda kontrolsüz, amaçsız koşmak.

17) Sınıf içerisinde herhangi bir oyunu oynamak.

18) Okula, derslere ve sınavlara girilmesine ve bunların sağlıklı yapılmasına engel olmak.

19) Öğrenci sıra veya dolabını farklı amaçlarla kullanmak, yönetim tarafından yasaklanmış malzemeleri sırasında veya dolabında bulundurmak,

20) Başka öğrencilerin eşya ve araç gerecine kasıtlı olarak zarar vermek.

21) Arkadaşlarının eşyasını haberi olmadan almak.

22) Duvarlara, sıralara, pencerelere kasıtlı olarak zarar vermek ve okul çevresini kirletmek.

23) Yöneticilere, öğretmenlere, görevlilere ve arkadaşlarına kaba ve saygısız davranmak.

24) Okulda bulunduğu halde törenlere, kulüp çalışmalarına özürsüz olarak katılmamak ve törenlerde uygun olmayan davranışlarda bulunmak.

25) Sınıf öğretmeni veya okul idaresinin haberi olmadan bir etkinlik düzenlemek.

26)  Okul yönetimini yanlış bilgilendirmek, yalan söylemeyi alışkanlık haline getirmek, kopya çekmek, resmi evrakta değişiklik yapmak.

27)Kılık ve kıyafet kurallarına uymamak.

28) küfürlü ve argo konuşmak.

29) Arkadaşlarına karşı saldırgan davranışlar göstermek, kavga etmek.

30) Okula yönetimce yasaklanmış çeşitli yayınlar getirmek ve bunları kullanmak.

31) Okula herhangi bir cep telefonu, fotoğraf makinesi, kayıt cihazı getirmek  ve kullanmak.

32) Okula kesici, delici, zarar verici aletler getirmek.

33) Alkol, sigara gibi zararlı maddeleri kullanmak veya bulundurmak, başkalarını kullandırmaya teşvik etmek.

34) Sarkıntılık, hakaret, iftira, tehdit ve taciz etmek veya başkalarını bu gibi davranışlara kışkırtmak.

35) İzinsiz herhangi bir nedenle para toplamak.

36) Kişileri dil, ırk, cinsiyet ve inanışlara göre ayırmak, kınamak, kötülemek ve bu tür eylemlere katılmak.

37)Okulumuz internet sitesindeki bilgi ve resimleri olumsuz amaçlar için kullanmak.

38) Sosyal paylaşım sitelerinde okulla ilgili uygun olmayan fotoğraf paylaşmak, bir başka arkadaşını rencide edici, küçük düşürücü yazılar yazmak.

 

DAVRANIŞ İZLEME SÜRECİ

AŞAMA: Sözlü uyarı ( uyarı kartı verilir)

AŞAMA: Sarı Kart ( Sorumluluk Planlaması Formu)

AŞAMA: 1. Kırmızı Kart ( Öğrenci Sözleşmesi)

AŞAMA: 2. Kırmızı Kart ( yurt içi ve yurt dışı okul gezilerine katılamaz.)

AŞAMA: 3.Kırmızı Kart ( Gurur ve Onur Belgesi alamaz.)

AŞAMA: 4. Kırmızı Kart ( Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kuruluna sevk edilir.)

AŞAMA:5.Kırmızı Kart( Okuldan uzaklaştırma süreci başlar.)

 

 

 

DİSİPLİNE AYKIRI DAVRANIŞLARIN SONUÇLARI

AŞAMA

 

1. Uyarı kartını alan öğrenciye müdür yardımcısı sözlü uyarıda bulunur ve bunu dosyasına işler.

 

      2.AŞAMA

2. Uyarı kartını alan öğrenciye Müdür Yardımcısı sarı kart verir ve öğrenciyi rehberlik servisine yönlendirir.

Rehber öğretmen ve öğrenci ‘Sorumluluk Planlaması’ formunu birlikte doldurur.

Rehber öğretmen veliyi arar ve veliye bilgi verir. Sarı kart ile ‘Sorumluluk Planlaması formunun veli tarafından imzalanarak ertesi gün okula getirilmesinin sağlar.

Müdür yardımcısı sınıf öğretmenini, sınıf öğretmeni de ders öğretmenlerini bilgilendirir.

 

AŞAMA

KIRMIZI KART

3. Uyarı kartını alan öğrenciye Müdür Yardımcısı 1. Kırmızı Kartı verir ve ‘Öğrenci Sözleşmesi’ imzalanır.

Müdür Yardımcısı veliyi arar, kırmızı kartın ve öğrenci sözleşmesinin imzalanarak geri dönmesini sağlar. 2. Kırmızı Kartı alması durumunda öğrencinin okul gezilerine ve okul takımlarına katılamayacağını açıklar.

Müdür Yardımcısı sınıf öğretmenini, sınıf öğretmeni de ders öğretmenlerini bilgilendirir.

 

 

AŞAMA

KIRMIZI KART

4. Uyarı kartını alan öğrenciye Müdür Yardımcısı 2. Kırmızı Kartını verir.

Müdür Yardımcısı öğrenciye okul gezilerine ve okul takımına katılamayacağını açıklar.

Müdür Yardımcısı veliyi bilgilendirir. 3. Kırmızı Kartı alırsa gurur ve onur belgesi alamayacağını açıklar.

Müd. Yard. Sınıf öğretmenini, sınıf öğretmeni de ders öğretmenlerini bilgilendir.

AŞAMA

KIRMIZI KART

5. Uyarı kartını alan öğrenciye Müdür Yardımcısı 3. Kırmızı Kartını verir.

Veliyi arayarak okula davet eder. Öğrencinin gurur ve onur belgesi alamayacağını söyler. Veli ve öğrenciye 4. Kırmızı kartı alması durumunda öğrencinin Davranışları Değerlendirme Kuruluna sevk edileceğini açıklar.

Müd. Yrd. Sınıf öğretmenine, sınıf öğretmeni de ders öğretmenlerini bilgilendirir

AŞAMA

KIRMIZI KART

6. Uyarı kartını alan öğrenciye Müd. Yrd. 4. Kırmızı Kartını verir. Onu Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kuruluna sevk eder.

Veliyi arayarak bilgi verir.

Müd. Yrd. Sınıf öğretmenini, sınıf öğretmeni de ders öğretmenini bilgilendirir.

AŞAMA

            5.KIRMIZI KART

7. Uyarı kartını alan öğrenciye Müd. Yrd. 5. Kırmızı Kartını verir.

Öğrencinin okuldan uzaklaştırma süreci başlar.

 

 

 

 

 

    SERVİS KURALLARI

Okul içerisinde sağladığımız disiplinli ortamı servis içerisinde de devam ettirmek amacındayız.

Servis düzenini bozarak, tehlikeye sebebiyet verecek olumsuz davranışları sergileyen öğrencilere aşağıda belirtilen yaptırımlar uygulanacaktır. Kurallara uyulmadığında servis sürücüsü ve ya serviste görevli öğretmen tarafında ‘Servis Davranış Formu’ doldurulur ve ilgili müdür yardımcısına getirilir. Müd. Yrd. araştırdıktan sonra öğrenciyle konuşup süre verir. Tekrar form doldurulup getirilirse idari kararla servis yaptırımları başlar.

 

 

SERVİS İÇİ DAVRANIŞ KONTROL FORMU

Kavga etmek, küfürlü konuşmak.

Arkadaşlarını söz ve el şakaları ile rahatsız etmek

Arkadaşlarına zor kullanarak oturma düzenini bozmak.

Aracın yasak birimleri ile oynamak.( el freni, vites, direksiyon vs)

Sürücüyü el şakası ile rahatsız etmek.

Şoförün dikkatini dağıtacak, engelleyecek davranışta bulunmak.

Serviste yiyecek ve içecek tüketmek.

Araca zarar vermek.

Uyarılara rağmen yüksek sesle konuşmak.

Sabah alış, akşam çıkış saatine uymayarak servisi bekletmek.

Servis camından sarkmak veya dışarı malzeme atmak.

Servis camlarından uygunsuz hareket yapmak.

Servis camından dışarıya laf atmak.

Pencere açmak, servis içinde ayağa kalkmak.

Servis hareket halinde iken ayakta durmak ve emniyet kemerini bağlamamak.

 

NOT: Öğrenciler servise binip yerine oturduktan sonra emniyet kemerini bağlamak zorundadır.

NOT: Öğrenciler yukarıda yazılı olan kuralları ihlal ettikleri durumda servis uyarı kartı alırlar.

 

 

 

 

 

KIYAFET YÖNETMELİĞİ

 

Kız Öğrenciler İçin;

 

Etek boyları diz hizasında olmalıdır.

Saçlar toplu olmalı, dağınık olmamalıdır.

Saat dışında hiçbir takı takılmamalıdır, makyaj yapılmamalıdır.

Tırnak temizliğine dikkat edilmiş olup kesinlikle oje kullanılmamalıdır.

Okul kıyafeti içinde yer alan giysiler dışında giysi giyilmemelidir.

Okulda sadece beden eğitimi derslerinde, okulun belirlediği spor kıyafetleri giyilir.

 

Erkek Öğrenciler İçin;

Saçlar çok uzun veya kazıtılmış olmamalı uygun şekilde kesilmiş olmalıdır.

Saat dışında hiçbir takı takılmamalıdır.

Okul kıyafeti içinde yer alan giysiler dışında giysi giyilmemelidir.

Okulda sadece beden eğitimi derslerinde, okulun belirlediği spor kıyafetleri giyilir.

 

 

 

 

OKULA GETİRİLMESİ YASAK OLAN EŞYA VE MADDELER

Aşağıda belirtilenler, eşya ve maddelerin okula getirilmesi kesinlikle yasaktır.

Çakı, bıçak gibi organlara zarar verici, kesici, yaralayıcı, öldürücü aletler; kibrit, çakmak, koku bombası vb. yanıcı, patlayıcı maddeler,

Alkol veya bağımlılık yapan maddeler,

Maddi değeri yüksek olan eşyalar,

Yasaklanmış yayınlar, müstehcen yayınlar ve bu nitelikte CD, disket vb. araçlar.

Telefon, tablet, herhangi bir kayıt cihazı türünde araçlar.

 

                              ÖDÜL VE CEZANIN SONUÇLARI

Yapılan araştırmalar ödülün öğrenmede cezaya göre daha etkili olduğunu göstermektedir.

Hangi davranışın neden ve nasıl ödüllendirileceği ya da cezalandırılacağı öğrencilerle birlikte kararlaştırmak eğitsel açıdan etkili olmaktadır.

Ödül ve ceza uygulamaları kararlı ve tutarlı bir şekilde yapılmalı.

Ödül ve ceza davranış ortaya çıktığında verilmeli ve mutlaka sonuçları izlenmelidir.

Öğretmen ödül ve ceza verirken duygusal davranmamalıdır. Özellikle ceza asla bir öfke ve hıncın sonucu olamamalıdır.

Ödül ve ceza öğrencinin kişiliğine değil sadece yapmış olduğu istenmeyen davranışa yönelik olmalıdır.

Ödül ve ceza yapıcı, yaratıcı ve en önemlisi öğrenciyi geliştirecek nitelikte olmalıdır.

Öğretmen ödül ve ceza kullanımında yansız ve adil olmalıdır.