Karakter Eğitimi

“Bir insanın en büyük sermayesi, büyük bir servet değil mükemmel bir karakterdir.”
 
İsabet okullarında her bir öğrenci haftada en az dört saat manevi eğitim almaktadır. Kuran-ı Kerim, İlmihal, siyer-i Nebi, Tecvit ve belirli bir seviyeden sonra Arapça eğitimi almaktadırlar. Erkek ve kız öğrencilerimiz özel olarak sadece değerler eğitimi için hazırlanmış ayrı ortamlarda uzman personelden manevi eğitimi almaktadırlar.
 
Her yıl için belirlenmiş seviyeler bulunmakta ve yine kur sistemi halinde öğrencilerimiz manevi eğitimlerini almaktadırlar.
 
Değerler Eğitimi kapsamında:
1. Esma-ül Hüsna yarışması
2. Salavat-ı Şerife yarışması
3. 40 Hadis yarışması
4. İhtiyaç sahiplerine ulaşma kampanyası
5. Siyer-i Nebi yarışması 1.kademe ve 2. Kademe ayrı ayrı yapılıyor.
6. Üç aylar ve Kandil programları
7. Okulumuzda velilere yönelik seminer gibi farlı Değerler Eğitimi projeleri düzenlenmektedir.
 
Her ay farklı bir değere yer verilmektedir. Doğruluk, dürüstlük, merhamet, paylaşım, saygı, sevgi, hoşgörü, anne hakkı, baba hakkı, kul hakkı, helal, haram, kardeşlik, dostluk vb değerler pano çalışması, sunum, seminer vb. etkinliklerle öğrencilerimize anlatılmaktadır. Bu değerlerle ilgili ders içerisinde ve dersler arası çalışmalar yapılmaktadır.
 
Bu değerlerle ilgili öğrencilere yönelik çalışmalarımızın yanında velilere yönelik çalışmalar da yapılmaktadır. Velilere ayın değerleri ile ilgili sohbetler paylaşılmakta, seminerler düzenlenmektedir.
 
Karakter eğitimi ile öğrencilerimizin kendisine, ailesine ve milletine faydalı olacak değerleri kazandırmak, ahlaki açıdan gelişimlerine katkıda bulunmak, hayatın gerçek gayesini bulma ve erdemli yaşamak gibi anlam arayışlarına sahip olmaları amaçlanmıştır.
 
·         Kendimize özgün “İsabet Karakter Eğitimi” müfredatı kapsamında haftalık en az 4 saat manevi eğitim,
·          Kendi seviyelerine göre oluşturulan her 6-7 kişilik küçük gruba bir uzman eğitmen,
·         Erkek ve kız öğrenciler için ayrı ayrı tasarlanmış özel karakter eğitimi derslikleri,
·         Kur’an-ı Kerim, İlmihal, Sure ve Dua ezberleri, Siyer-i Nebi, Tecvit, Adab-ı Muaşeret dersleri ve belirli bir seviyeden sonra Arapça eğitimi,
·         Her ay farklı değerler ve bu değerler kapsamında gerçekleştirilen, kısa film, drama, seminer çalışmaları, yarışmalar ve birçok uygulamalar ile öğrenilenleri kazanıma dönüştürme etkinlikleri,
·         Karakter eğitimi derslerimiz sadece derslere sıkıştırılmış bir eğitim değil, öğrencinin yaşamı boyunca devam eden; okulunda, evinde, sosyal hayatında, arkadaşları arasında yani; hemen hemen her alanda varlığını sürdüren bir eğitimdir.