Kalite Politikamız

• Katılımcı yönetim anlayışı ile eğitim-öğretim faaliyetlerinde yakaladığımız kaliteyi sürekli iyileştirerek, Kalite, ve Hijyen Sanitasyon Yönetim Sistemi şartlarına uyarak, paydaş memnuniyetini artırmak. • Her öğrenci öğrenebilir ilkemizle, öğrencilerin öğrenme düzeylerini üst düzeyde gerçekleştirmek. • Bireysel farklılıkları dikkate alan öğrenme süreçleriyle, her bir öğrenciye başarı duygusunu tattırmak. • Öğrencilerin yeteneklerini gerçekleştirip, geliştirebileceği öğrenme çevresi oluşturmak. • Paydaş beklentilerini dikkate alarak eğitim bilimlerinin ilkeleri kapsamında bunlara cevap vermek. • Öğrencilerin farklılıklarından kaynaklanan ihtiyaçları, onların özellikleriyle donanmış öğretim metotları ile karşılamak. • Kurumlarımızın eğitim-öğretim faaliyetlerini tanımlanabilir, ölçülebilir, yönetilebilir ve geliştirilebilir anlayışla sürdürmek. • Kalite ve Hijyen Sanitasyon Yönetim Sistemleri için Sürekli iyileştirme faaliyetlerimizle, tüm süreçlerimizi geliştirmek için çalışmak. • Güçlü kurum kültürü ve kurumsal yapısı ile çevresinde rekabet gücü yüksek eğitim kurumu olmaya çalışmak. • Mezunlarımız ile kurumumuz arasındaki bağın kalıcılığını sağlayacak faaliyetlerde bulunmak. • Paydaşlarımızla öğrenen organizasyon anlayışını, kurum kültürü haline getirip sürekli geliştirmek. • Teknolojik gelişmeleri takip ederek yenilikleri kurumumuzda aktif olarak kullanmak. • Paydaşlarımızın dilek ve önerilerini, memnuniyetlerini sağlayacak şekilde yasal şartlara uygun olarak çözüme kavuşturmak, temiz hijyenik çalışmak ve toplum sağlığının korunmasını ve sürekliliğini sağlamak, • Gelen tüm dilek ve önerileri sistemimizi iyileştirmek için kullanmak.