Eğitim

Öğrenciyi merkezine alan, etkin ve verimli öğrenmeye dayalı, farklı yaklaşımların kaynaştırılarak uygulanmasıyla zenginleştirilmiş, İsabet Eğitim Modelinde;
 
·         Her öğrencinin bireysel farklılıklarının ve öğrenme eksiklerinin tespit edilip bu doğrultuda çalışma ve çalışma ortamlarının hazırlandığıTam Öğrenme Modeli,
 
·         Sonuca dayalı anlayış yerine sürece dayalı anlayışı benimseyen ve önceki bilgileri yenileriyle bütünleştiren Yapılandırmacı Yaklaşım,
 
·         Her öğrencinin kendi seviyesi ile yarıştığı ve kendi seviyesi doğrultusunda aylık hedeflerinin oluşturulduğu Bireysel Hedefleme Sistemi,
 
·         Öğrenenin öğrenme sürecinin sorumluluğunu taşıdığı, ilgili kararlar ve öz düzenleme imkânlarının verildiği Aktif Öğrenme Modeli,
 
·         Öğrencilerin kendi araştırmaları, düşünmeleri ve gözlemlerine dayalı olarak yargıya varmalarını teşvik eden Buluş Yoluyla Öğrenme Yaklaşımı,
 
·         Öğrencilerin yaparak, yaşayarak öğrenmelerini sağlayan; bağımsız ve eleştirel düşünme ile problem çözme yeteneği kazandıran Proje Tabanlı Öğretim Modeli