Satranç

Satrancın, özellikle çocukların eğitim sürecine olumlu katkıları olacağı düşüncesiyle dünya çapında yoğun ilgi gören bir spor dalı olduğu bilinmektedir.

Satrancın öğrencilere sağladığı yararlar:

·      Kötü alışkanlıklar edinilmesine engel olur.

·      Planlı hareket etmenin önemini ve gerekliliğini kavratır.

·      Doğru ve hızlı düşünmeye yardımcı olup sorunlara yorumlarla yaklaşabilmeyeteneklerini geliştirir.

·      Kişiliği ve karakteri olumlu yönde etkiler ve geliştirir.

·      Özgüven duygusu aşılar ve bunu geliştirir. Kişinin kendi daha iyi tanımasına, bireyselyeteneklerini açığa çıkarmaya ve kararlar alabilmeye yardımcı olur.

·      Kişinin dikkatini tek konu üzerinde yoğunlaştırabilme alışkanlığı kazandırır.

·      Diğer ders konularının daha iyi anlaşılıp kavranmasına yardımcı olur.

·      Bilimselliği ön plana alarak araştırmalar yapmaya yönlendirilir.

·      Konulara karşı çok yönlü bakış açısıyla yaklaşmasını sağlar.

·      Ulaşması gereken hedefe yönelik, sahip olduğu bilgiyi yorumlayarak karar veripharekete geçme becerisi gelişir.

·      Sorgulama, araştırma ve üretken olma özelliği gelişir.

·      Sistemli ve düzenli çalışma yönünde kendini geliştirir.

·      Kazanma ve kaybetme duygusunu yaşayıp, bu duyguları yaşamı ile anlamlandırır.

·      Başarılı olabilmek için ne yapması gerektiğini anlar.

·      Karşısındaki kişinin düşüncelerini algılayıp saygı duyar ve kendi düşünceleri ilekarşılaştırıp karar verme özelliği kazanır.

·      Kurallara uymayı, disiplinli olmayı ve sonuçları kabullenme yönünde bireyin kendisi geliştirir.

·      İletişim kurma becerisi gelişerek, sosyal yaşamın zenginleşmesine katkı sağlar.

 

Okulumuzda satranç eğitimi kulüp etkinliğinin yanı sıra Anasınıfında da haftalık 1 ders saati olarak işlenir. Öğrenciler yıl boyu düzenlenen satranç turnuvalarına katılır.

Günümüzün en önemli zihinsel aktivitesi olan satrançla çocuklar, stratejik düşünme, planlama, neden-sonuç ilişkisiyle düşünme becerilerini kazanırlar.

Satranç