Rehberlik

Rehberlik

REHBER ÖĞRETMEN: ÖZNUR ALTINBAŞ

 

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ÇALIŞMALARI

 

Rehberlik; bireylere mutlu ve üretken insanlar olabilmeleri için gerekli niteliklere ulaşmaları amacıyla, uzman kişilerce yapılan yardımları içeren bir süreçtir. Rehberlik, bireyi tamamen yönlendirmek, belirli bir kalıba sokmaya çalışmak değildir. Rehberlik, bireyin kendisini ve çevresini tanımasını, kendisinde var olan gizli potansiyeli ortaya çıkarmasını sağlaması için yürütülen sistematik ve profesyonel bir yardım sürecidir. Rehberlik hizmetleri bireyi merkeze alır ve bilimsellik ilkesine dayanır. Rehberlik eğitim uygulamaları öğrencilerin zihinsel bedensel, sosyal, ruhsal gelişimini desteklemeyi hedefler.

 Bu süreç içerisinde verilen rehberlik hizmetlerinin başarıya ulaşabilmesi için Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi aşağıdaki ilkeleri benimsiyor.

İlkelerimiz

  • Gizlilik
  • İşbirliği
  • Süreklilik
  • Güven
  • Gönüllülük
  • Kişi haklarına saygı
  • Bireysel farklılıklara saygı 

Rehberlik Servisi olarak, öğrenciyi tanımaya ve onun da kendisini tanımasına sağlamaya özen gösterilmektedir. Rehberlik hizmetleri kapsamında beklenen hedefe ulaşmak ancak bu sayede mümkün olabilmektedir. Bireyin kendisini tanımasını sağlamak için öncelikle onu tanımak gerekir. Bu düşünceden hareketle öğrenciler yakından tanınmaya çalışılmaktadır. Kendisini tanıyan, anlayan ve kabul eden birey, çevresini ve potansiyelini de farkına varır.

 

REHBERLİK SERVİSİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALAR

 

Öğrenci Görüşmeleri

 

1-Bireysel Görüşmeler:

 

Problem odaklı bir danışmalık anlayışından öte, tüm öğrencilerle görüşülmesi gerekliliği ilkesi doğrultusunda problemi olsun veya olmasın, tüm öğrencilerle rehberlik odasında görüşülmek hedeflenmektedir. Okulumuzda yürüttüğümüz rehberlik çalışmalarında önleyici rehberlik anlayışla hareket edilmeye gayret gösterilmektedir.  Problemi olan çocuklar  gerekli belli sıklıkta görüşmeye alınarak, gerekli görüldüğü takdirde, gerekli olduğu kadarıyla ilgili öğretmene ve veliye geri bildirim verilmektedir.
Öğrencilerin yaş seviyelerine göre bilişsel, duygusal ve sosyal alanlarda ortaya çıkabilecek farklı sorunlar ile ilgili çalışmalar yapılır. Sadece sorun yaşanan alanlarda değil, öğrencilerin güçlü alanlarının da desteklenerek kendileri ile barışık, sorgulayan, ruhen sağlıklı, mutlu, kendi adına karar alabilen bireyler olmalarına yönelik çalışmalar uygulanır.

 

Sınıf Gözlem – Takip Programı

Sınıf içerisinde öğrencileri doğal ortamlarında gözlemlemek, sınıf dinamiğini, ilişkilerini görebilmek ve öğrencileri daha iyi tanıyabilmek için sınıf gözlemlerini düzenli aralıklarla yapmaktayız.

 

2-Grup Görüşmeleri:

Belli aralıklarla öğrencilerle planlanan grup etkinlikleri yapılmaktadır.


- Okula yeni gelen öğrenciler için oryantasyon sağlamaya yönelik grup görüşmeleri,

- Ders başarısı düşük öğrencilerle yapılan grup görüşmeleri (“verimli ders çalışma yolları” merkezli görüşmeler),

- Benzer sorunlar yaşayan öğrencilerle bir araya gelerek gerçekleştirilen grup rehberliği çalışmaları, 

- Dikkat Çalışmaları,

 

Veli Görüşmeleri

 

Veli ile yapılan görüşmeler, velilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda ya da Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’nin gerek gördüğü durumlarda randevu yolu ile gerçekleştirilir. ( Okula davet veya telefonla aranarak)

- Öğrencilerimizin kişisel-gelişimsel özellikleri, akademik başarıları, tutum-davranışları, öğretmen ve arkadaş ilişkileri ve aile içi ilişkileri gibi konularda bireysel görüşmeler yapılır.

-  Öğrencilerimizin gelişimsel süreçlerine uygun olarak; velilerimizi bilgilendirmek amacıyla ders başarısı, iletişim, ahlaki gelişim, davranış kalıpları ve eğitim sistemi içinde yer alan konularla ilgili çeşitli dokümanlar hazırlanır.

 

Öğretmen Görüşmeleri

 

Rehber öğretmen, ders öğretmeleri ile rehberlik merkezli toplantılar yaparak sınıfta karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların çözüm yolları hakkında görüşmeler yapmaktadır. Öğrenci odaklı toplantılar yapılarak tüm öğrenciler hakkında ayrıntılı bir şekilde konuşulup değerlendirmeler yapılmaktadır.  Ayrıca ihtiyaç dahilinde sınıf ve branş öğretmenleriyle bireysel görüşmeler de yapılmaktadır.

 

Seminerler

Psikolojik danışmanlığın en önemli amaçlarından biri de insanlarda farkındalık oluşturmak, kendilerini ve çevrelerini daha iyi tanımalarına yardımcı olmaktır.  Bu amaç doğrultusunda yıl içerisinde öğrencilere ve velilere yönelik olarak çeşitli seminerler düzenlenmektedir.

 

 2- Velilere Yönelik Seminer Çalışmaları

Velilerle yapılan seminer çalışmaları, farkındalık kazanmalarının yanı sıra öğrencilerin içinde bulunduğu gelişim dönemini göz önünde bulundurarak öğrencileri anlama konusunda farklı bakış açıları kazandırmaktır. Yıl içerisinde ihtiyaç doğrultusunda seminer çalışmaları yapılmaktadır. Seminer çalışmalarından örnekler;

 

- Dil ve Konuşma Bozuklukları

- Verimli Ders Çalışma Yöntemleri

- Okul Fobisi Yaşayan Çocuğa Nasıl Yaklaşılmalıdır?

- Anne-Baba Tutumları ve Çocuk Üzerindeki Etkileri

- Özel Yetenekli Öğrenciler

- Ebeveyn ve Çocuk İlişkilerinde Aile Dinamikleri

- Çocuklarda Mahremiyet Eğitimi ve İstismar

- Çocuklarda Duygusal Zeka “EQ"

- Gelişen Teknoloji ve Değişen Dikkat

- 1.Sınıfa Başlayacak Olan Çocuğa Nasıl Yaklaşılmalıdır?

 

Sınıf İçi Rehberlik Uygulamaları

 

Yıl içerisinde hedeflenen davranış ve sosyal becerilerin gelişimini sağlamak, öğrencilerin başarılarının takibini yapmak ve değerlendirmek amacıyla  gerekli görüldüğü zamanlarda sınıf içi rehberlik etkinlikleri gerçekleştirilir.

 

Öğrenci Merkezli Proje Çalışmaları

HAFTANIN YILDIZI”  PROJESİ

Bu proje, öğrencilere olumlu davranış kalıplarını kazandırmak, onların ders başarılarını arttırmak ve moral motivasyonlarını güçlendirmek amacıyla yürütülmektedir.

Her hafta, her sınıftan bir öğrenci haftanın yıldız öğrencisi seçiliyor. Öğrenci,  “Haftanın yıldızı ” yaka kartı ile ödüllendiriliyor. Öğrenci bir hafta boyunca bu kartı üzerinde taşıyarak diğer arkadaşlarına rol model oluyor.

Bu çalışma, çocukların sorumluluk bilinci kazanmalarını da desteklemektedir.

 

"HAFTANIN EN TEMİZ SINIFI" PROJESİ

Öğrencilerde temizlik bilincinin gelişmesi ve davranışa dönüşmesi için “Haftanın En Temiz Sınıfı Projesi” geliştirildi. Her hafta, sınıfının bir hafta boyunca temiz kalmasını sağlayan öğrenciler,  “Haftanın En Temiz Sınıfı” olarak belirlenerek sertifika almaya hak kazanıyor.

Bu proje çocukların çevre temizliği duyarlılığını büyük ölçüde arttırmaktadır.

 

Pano Çalışmaları

Öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak, bakış açılarını genişletmek ve onları zihinsel olarak çeşitli konular üzerinde düşünmeye teşvik etmek amacıyla, her ay belirli bir konu başlığı çerçevesinde okulumuzda Rehberlik Servisi’ ne ayrılmış olan panolarda yazı, resim, hikâye ve meslek tanıtımı gibi görsel içerikler sergilemekteyiz.

 

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ