Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar

Görsel derslerinde amacımız öğrencilerimizin duygusal zekâlarını geliştirmek ve hayal dünyasını zenginleştirerek özgüven içerisinde kendilerini ifade edebilmelerini sağlamaktır. Öğrencilerimiz, bu derslerde algılama, algıladığını çizgi ve renklerle ifade edebilme, düşünme ve düşüncesini tasarımla yorumlayabilen, katıldığı süreç içerisinde deneyen, tasarlayan, oluşturan, duyarlı, sanata ve kültürel değerlere saygılı bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunmalarını sağlamaktır.

 

Görsel Sanatlar;

  • Görsel algıyla edinilmiş bilgiyi amaçlar doğrultusunda kullanabilme
  • Çizgi ve renk kullanımıyla duygularını yansıtabilme
  • Kültürel değerleri tanıma ve değerlendirme
  • Estetik duyguların gelişmesi
  • Küçük kasların gelişmesi
  • Algılamayı geliştirerek hayatına farklı seçenekler katabilmesi
  • Hayata bakış açısını genişleterek mutlu ve başarılı bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Görsel Sanatlar dersi uygulama ağırlıklı olarak;

  • 1-3. sınıflarda 2 ders 4-8. sınıflarda 1 ders olarak planlanmıştır.
  • 1-2-3. Sınıflar: Varlıklar arasında ilişki kurma, iki ve üç boyutlu çalışmalar, grup çalışmaları ile öğrencilerde sanatsal dengenin kurulması sağlanır.
  • 4-5. Sınıflar: Doğayı daha iyi görebilmeleri ve kendilerine göre yorumlayabilmeleri için leke, renkli resim teknikleri, çeşitli baskı teknikleri, tasarım uygulamaları gibi konularda beceriler kazandırılır.