Kişilik Eğitimi

Kişilik Eğitimi

Çocuklarımızın zihinsel gelişimi için öğretim modelleri, müfredatlar geliştiriyoruz. Peki onların duygusal gelişimini de yeterince önemsiyor muyuz?  Elbette tüm anne babalar çocuklarının bu yönüyle de gelişmesini ister. Ama popüler eğitim sadece sınavları önemsediği için ebeveynler istemese de bu yapıya ayak uydurmuş durumdalar. Çocukları yüksek notlar getiren aileler, her şeyin yolunda gittiğini düşünebilirler. Oysa eğitim, sınavlara hazırlanmaktan çok daha fazla bir şeydir. Okullarda bilgi ezberletip sınavlara hazırlamak için yapılanlar karşısında çocukların kişilikleri zedeleniyor. Merak duyguları yok oluyor, özgüvenleri zarar görüyor. Çocuğa öğretilen bilgi, çocuğun kişiliğine verilen zararı telafi etmez. Terazinin bir kefesine okulda verilenleri yani öğrendiği tüm bilgileri koysak; diğer kefesine çocuktan alınanları yani kişiliğine verilen zararı koysak, kantarın topuzunun çoktan kaçtığını görürüz.

Çocuklarınızın birer neron olmasını istemiyorsanız, onlara sağlam karakterli insanlar olarak yetişebilecekleri eğitim programları sununuz. Onlardan, dünyayı bulduklarından daha güzel bırakacak bir gönül medeniyeti inşa etmelerini bekliyorsanız, siz de onlar için yeni eğitim ortamları inşa ediniz.

Çocuklarınızın zihinsel becerileri olağanüstü gelişmiş, egosu şişkin, bencil, duyarsız, vicdanı lâl, çağın istediği robokop yaratıklara dönüşmesini istemiyorsanız, onlar için aklı ve kalbi arasında bağ kurabilecekleri bir aile iklimi oluşturunuz. Çocuklarınızın sınavlardan yüksek notlar almasını önemsediğiniz kadar onların doğru sözlü, adalet duygusuna sahip, sevgi ve saygı nedir bilen; sabır, tevazu, iyilik ve yardımseverlik, vicdan, onur, ahlâk, karakter, gibi kavramları tanıyan; nezaketli, görgülü birer insan olarak yetişmelerini de önemseyiniz.

Özetle öğrencilerimizin, aklı ve kalbi arasında bağ kurabilecekleri bir eğitim iklimi oluşturularak öğrencilerin kazanmaları hedeflenen becerilerin bazıları aşağıdaki gibidir.

  1. Saygı
  2. Doğruluk
  3. Adalet
  4. Çalışkanlık
  5. Yardımseverlik