İSABETLİ KARİYER GÜNLERİ 2

İSABETLİ KARİYER GÜNLERİ 2

İsabetli Kariyer Günlerimizin ikincisinde Kardiyoloji Uzmanı Dr. Rüstem YILMAZ'ı konuk olarak ağırladık. Konuğumuz;
1. Tıp Eğitimi
2. Doktorluk Mesleği
3. Doktorluğun Avantaj ve Dezavantajları
4. Doktorluğun Maddi ve Manevi Boyutu
5. Doktorluğun Çalışma Koşulları
6. Mesleki Deneyimler
konularında öğrencilerimize bilgi ve deneyimlerini aktarmıştır.
Değerli katılımlarından dolayı okulumuz ve öğrencilerimiz adına Sayın YILMAZ'a teşekkürlerimizi sunuyoruz.
#SamsunMaarifHareketi #RehberlikHizmetleri #İsabetliKariyerGünleri

İSABETLİ KARİYER GÜNLERİ 2
İSABETLİ KARİYER GÜNLERİ 2
İSABETLİ KARİYER GÜNLERİ 2
İSABETLİ KARİYER GÜNLERİ 2
İSABETLİ KARİYER GÜNLERİ 2
İSABETLİ KARİYER GÜNLERİ 2
İSABETLİ KARİYER GÜNLERİ 2