İSABET'Lİ SEÇİMLERE DOĞRU...

İSABET'Lİ SEÇİMLERE DOĞRU...

iSABET'Lİ SEÇİMLERE DOĞRU...
Öğrencilerimizde yerleşik bir demokrasi kültürünün oluşturulması, hoşgörü ve çoğulculuk bilincinin geliştirilmesi, öğrencilere seçme-seçilme ve oy kullanma kültürünün kazandırılması, katılımcı olma, iletişim kurabilme, demokratik liderliği benimseyebilme ve kamuoyu oluşturabilme becerilerinin kazandırılması amacıyla ''Okul Öğrenci Meclis Başkanı'' seçimi 26 Ekim 2018'de gerçekleştirilecek.