Sınıf Öğretmenliği

Sınıf Öğretmenliği

Zümre Vizyonu

           Milli ve manevi değerlere sahip ve bunu hayatına yansıtabilen, teknolojik ve bilimsel gelişmelere açık, dünya ile kucaklaşabilecek evrensel değerlerle donanmış, üretken, araştıran ve sorgulayan, dil becerilerine hâkim bireyler yetiştirmek.

Zümrenin Amaçları

  • Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini geliştirerek onları hayata ve üst öğrenime hazırlamak
  • Kazanımları, seviyeye ve ilgi alanlarına uygun şekilde düzenleyerek ders içi etkinliklerle konulara hakim öğrenciler yetiştirmek
  • Öğrencileri ailesine ve topluma karşı sorumluluk duyabilen, üretken, verimli, ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunabilen bireyler olarak yetiştirmek
  • Öğrencilerin becerilerini ve zihinsel çalışmalarını birleştirerek çok yönlü gelişmelerini sağlamak
  • Mümkün olduğu kadar günlük hayatla ilişki kurarak dersleri yapılandırmak

Zümrenin Çalışma Prensipleri

          Öğrencilerimizi; soran, sorgulayan, araştıran, inceleyen, öğrendiklerini günlük yaşamında rahatça kullanabilen bireyler olarak yetiştirmek için dersleri kolaylaştırarak, öğretici ve eğlendirici bir eğitim yöntemini benimsemek, çağımızın gerektirdiği öğretim yöntem ve tekniklerini kullanarak eğitim öğretime devam etmektir.

Zümrenin Hazırlık, Uygulama ve Değerlendirme Çalışmaları

               MEB önerilerini göz önünde bulundurarak bu doğrultuda çalışmalar yapılır. 2, 3 ve 4.  sınıflarda haftalık olarak Kazanım Değerlendirme Uygulamaları(KDU) ve aylık olarak da tema değerlendirmeleri ile öğrencilerimiz değerlendirilir. Yapılan değerlendirme sonuçları düzenli bir şekilde velilere aktarılır. 

Sınıf Öğretmenlerimiz

 

 

1. Sınıf Öğretmenlerimiz

Zümre Başkanı

 

 

2. Sınıf Öğretmenlerimiz:

Zümre Başkanı 

 

3. Sınıf Öğretmenlerimiz:

 

 

4. Sınıf Öğretmenlerimiz:

 

 

Yardımcı Öğretmenlerimiz