Robotik Kodlama

Robotik Kodlama

Robotik Kodlama Dersi        

         Bu eğitim süreci öğrencilerimizi robotik alanında geliştirmenin yanında, bilim ve teknoloji alanına yönlendirmekte, bu alanlarda yapılacak çalışmalara zevk ve ilgiyle katılmaları yönünde motive etmektedir.

        Bu atölye çalışmasında öğrenciler, mekanik, elektrik, elektronik, bilgisayar, kodlama ve programcılıkğa başlayarak adım adım yapıların nasıl çalıştıklarını incelerler ve bu düzenekleri kendileri tecrübe ederek hayata geçirirler. 

      Çocuklar bu atölye sayesinde deneyerek ve görerek motor, tesisat düzeneği, elektrikli aksamlar vs ilgili temel beceri ve kavramları öğrenirler. Öğrenciler bu atölye sayesinde motor nedir, motor ve elektrikli düzenekler nasıl çalışır, sensörler(algılayıcı) ne işe yarar, bir robot üzerinde değişiklikler nasıl yapılır gibi birçok konuda bilgi sahibi olurlar. Ayrıca kendi programlarını yazarlar. 

Kazanım Hedefleri:

  • Çocuklarda üç boyutlu düşünme, şekil ve uzay algısının gelişimini sağlamak. 
  • Hayal gücünü (imajinasyon) ve ince motor becerilerinin gelişimini sağlamak. 
  • Becerilerin gelişimiyle beraber, üretme ve buluş yapma duygularının pekiştirilmesini sağlamak. 
  • Çocukta "ben bir ürün ortaya koyabiliyorum" özgüveni ve heyecanını kazandırarak yeteneklerinin farkına varmasını sağlamak. 
  • Çocukların, yetenek ve gelişimine uygun ürünler oluşturmasına fırsat vererek, kendi yaş grubundan daha ileri düzeyde kazanımlar sağlamak.

 

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni

Merve DORUK