İsabet Velisi

İsabet Velisi
           Öğrencisinin akademik, psikolojik, sosyal ve kültürel gelişiminde İsabet Eğitim Kalitesinin en önemli çözüm ortağıdır.
  • İsabet güvencesinin farkındadır,
  • Öğrencisinin eğitimiyle ilgili tüm konularda bilgi sahibi olur,
  • Adil ve saygılı davranışlarla karşılanır,
  • Her öğrenciye ve veliye eşit fırsatlar sunulduğunu bilir,
  • Okul yönetimine görüş ve önerileri ile katkıda bulunur,
  • Okulun duyuru ve yayınlarını takip eder,
  • Kendisi için düzenlenen toplantı ve programlara katılır,
  • Gerçekleşecek proje ve etkinliklere katılır...