İngilizce

İngilizce

         İsabet Okulları'nda vermekte olduğumuz İngilizce eğitiminin en önemli amacı; öğrencilerimizi iş hayatı, öğrenim, seyahat ya da olacakları herhangi bir sınav gibi yaşamlarının ileriki safhalarında karşılaşabilecekleri dil kullanım durumlarında ihtiyaç duyacakları gerekli bilgi ve becerilerle donatmaktır.

         Amaçlarımıza ulaşmak için çok çeşitli aktivite türlerinden yararlanmaktayız. Her sınıfımızda iki tane İngilizce öğretmenimiz eğitim vermektedir. 1, 2, 3 ve 4. sınıflarımızda İngilizce derslerimiz genel İngilizce ve müfredat İngilizcesi olarak ikiye ayrılmıştır. Genel İngilizce derslerimizde Cambridge University Press’e ait kitaplarımız kullanılmaktadır. Bu kitaplar çocuklarımızın genel İngilizce seviyelerini geliştirip ilerletmeyi amaçlamışlardır. Kullanılan kitapların çevrimiçi platformu ve akıllı tahta yazılımları mevcuttur. Bu da derslerin daha interaktif şekilde işlenmesine yardımcı olmaktadır.  Müfredat İngilizcesi derslerinde ise Team Publishing’ in kitapları kullanılmaktadır. Bu ders sayesinde çocuklarımız devlet müfredatını diğer okullarla aynı zamanda öğrenmektedir. Müfredat İngilizcesi derslerini önemsiyoruz. Çünkü yapılan genel sınavlarda bu derste işlenilen konular temel alınarak hazırlanıyor. Böylece öğrencimiz bu sınavlara girdiğinde herhangi bir zorlukla karşılaşmamaktadır.

        Öğrencilerimizin İngilizce öğrenimine karşı olumlu tutumlar geliştirmelerine yardımcı olmaktayız. Bu tarz tutumların gelişebilmesi için; öğrencilerin İngilizce öğrenmelerindeki amaçlarının farkında olmaları ve bu amaçların gerçekleşmesinde de sınıf aktiviteleri, proje ve ev ödevlerinin katkısının bilincinde olmaları gerektiğini düşünüyoruz. Güvenilir başarı ölçme süreçlerinin yanında öğrencinin kendini ölçmesi için teşvik edilmesinin de önemli olduğuna inanıyoruz.

       Bizler İsabet ailesi İngilizce Zümresi olarak çocuklarımızın eğlenceli ve kalıcı İngilizce öğrenmesi için edindiğimiz tüm bilgi ve birikimimizi, pedagojik eğitimimizi çocuklarımızla paylaşıyoruz. Bu şekilde çocuklarımızla eğlenerek İngilizce öğrenmeyi amaçlıyoruz.

      İngilizce Öğretmenlerimiz

Berrin Karapıçak (Zümre Başkanı) 

Ece Ekinci