Eğlenceli Bilim

Eğlenceli Bilim

      Günümüzde yaşamın çok kısa bir evresinde bile çok sayıda bilimsel buluş yapıldığı ve bu buluşların yaşamımızı kolaylaştırma ve nitelikli kılmadaki rolünü göz önüne aldığımızda bu gelişmelere ayak uydurmanın önemini kavrayabiliriz. Zira bilimsel ve teknik gelişmelere uyum sağlamak toplumların gelişmeleri noktasında hayati önem taşımaktadır. Bu noktada İsabet Okulları olarak "Eğlenceli Bilim"e önem verilmektedir.

      Eğlenceli Bilim, özellikle de Fen Bilimleri eğitimi konusunda asli unsur meraklı, azimli, araştırma yapmaktan ve başarısızlıktan yılmayan öğrenciler yetiştirmektir. Fen Bilimleri alanında donanımlı bireyler yetiştirmek için araştırma yöntemleri doğru öğretilmelidir. Araştırma yöntemlerinin en önemlisi deney yapmaktır, çünkü bilimsel bilginin temel özelliği deneyle ispat edilebilir oluşudur. Fen Bilimlerinde ezberci öğrenme yerine kavrayarak öğrenmeyi sağlamanın esas metodu deney yaparak öğretmedir. Aynı zamanda öğretilenlerin kalıcılaşması için deney şarttır. Deney sayesinde derste verilen teorik bilgiler pratiğe döküldüğünden bilimsel ilkeler ispatlanmakta, dersin kalıcı olarak öğrenilmesi kolaylaşmakta ve psiko-motor becerileri geliştirmektedir. Öğrencilere analitik düşünebilme ve yorumlayarak öğrenme yetisi kazandırmaktadır. Öğrenciye fen bilimlerini çekici hale getirme, bilimselliğin ne olduğunu öğretme noktasında da deneylerin mutlaka faydası olmaktadır.. Çünkü en iyi öğrenme biçimi yaparak/yaşayarak öğrenmedir. Böylelikle öğrencilerin derse aktif katılımı sağlanmaktadır.

Eğlenceli Bilim
Eğlenceli Bilim