Eğitim Modelimiz

Eğitim Modelimiz
      Öğrenciyi merkezine alan, etkin ve verimli öğrenmeye dayalı, farklı yaklaşımların kaynaştırılarak uygulanmasıyla zenginleştirilmiş, İsabet Eğitim Modelinde;
 
  • Her öğrencinin bireysel farklılıklarının ve öğrenme eksiklerinin tespit edilip bu doğrultuda çalışma ve çalışma ortamlarının hazırlandığı Tam Öğrenme Modeli,
  • Sonuca dayalı anlayış yerine sürece dayalı anlayışı benimseyen ve önceki bilgileri yenileriyle bütünleştiren Yapılandırmacı Yaklaşım,
  • Her öğrencinin kendi seviyesi ile yarıştığı ve kendi seviyesi doğrultusunda aylık hedeflerinin oluşturulduğu Bireysel Hedefleme Sistemi,
  • Öğrenenin öğrenme sürecinin sorumluluğunu taşıdığı, ilgili kararlar ve öz düzenleme imkânlarının verildiği Aktif Öğrenme Modeli,
  • Öğrencilerin kendi araştırmaları, düşünmeleri ve gözlemlerine dayalı olarak yargıya varmalarını teşvik eden Buluş Yoluyla Öğrenme Yaklaşımı,
  • Öğrencilerin yaparak, yaşayarak öğrenmelerini sağlayan; bağımsız ve eleştirel düşünme ile problem çözme yeteneği kazandıran Proje Tabanlı Öğretim Modeli,
  • Mutlu bireyler yetiştirmek için Ödevsiz Okul Modeli bulunmaktadır.

​           İsabet Eğitim Modeli ile geleceğin bilim insanlarını, sanatçılarını, devlet adamlarını ve liderlerini yetiştirme yolunda sağlam temeller atılmaktadır.