Beden Eğitimi

Beden Eğitimi

                  Dersimiz, öğrencilerimizin bedensel ve zihinsel gelişimini sağlamakla birlikte sportif yeteneği olan öğrencileri keşfederek yönlendirmeye yardımcı olmaktadır. Beden eğitimi dersi öğrencilerin motorsal gelişimlerine yardımcı olur. Ayrıca sosyal açıdan da onları geliştirerek kendine güvenen, lider ruhlu, paylaşımcı ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktadır.

                  Zümrenin Amaçları

  • Sağlıklı yaşam için beden eğitiminin hayatın bir parçası olduğunu öğrencilere benimsetmeyi,
  • Küçük ve büyük kas gruplarını doğru yönde çalıştırmayı,
  • Refleks ve dikkati güçlendirmeyi,
  • Bireysel ve grup halinde sorumluluk alabilme özelliğini kazandırmayı,
  • Kazanma ve kaybetme duygularını öğretmeyi amaçlamaktadır.

 

                 Zümre Öğretmenimiz

                Ali BULUT