BİTKİ VE HAYVAN HÜCRESİNİ İNCELEDİK

BİTKİ VE HAYVAN HÜCRESİNİ İNCELEDİK

Fen bilimleri dersimizde disiplinlerarası ilişkilendirme yöntemiyle bitki ve hayvan hücresi arasındaki benzerlik ve farklılıkları ele aldık .
Takım çalışması ile model üreten öğrencilerimize ve fen bilimleri zümremize teşekkür ediyoruz .

BİTKİ VE HAYVAN HÜCRESİNİ İNCELEDİK
BİTKİ VE HAYVAN HÜCRESİNİ İNCELEDİK
BİTKİ VE HAYVAN HÜCRESİNİ İNCELEDİK
BİTKİ VE HAYVAN HÜCRESİNİ İNCELEDİK
BİTKİ VE HAYVAN HÜCRESİNİ İNCELEDİK
BİTKİ VE HAYVAN HÜCRESİNİ İNCELEDİK
BİTKİ VE HAYVAN HÜCRESİNİ İNCELEDİK
BİTKİ VE HAYVAN HÜCRESİNİ İNCELEDİK