Personel Genel İşleyişi

Mesai Saatleri

Hafta içi her gün okula geliş saati 08.30, çıkış saati 16.40’tır. Cuma günleri 17.00-19.00 arası zümre veya haftalık değerlendirme toplantıları; iki haftada bir, cumartesi günleri 09.00-13.00 arasında ise okulunun gündemine dair toplantılar yapılmaktadır. Mesai saatleri dışında okul için yapılacak herhangi programda tüm personel ilgili saatte okulda bulunur.

 

Kılık-Kıyafet

Kadınlar;

Elbise, pantolon, etek; temiz, düzgün, ütülü ve sade; ayakkabılar ve/veya çizmeler sade, normal topuklu ve boyalı, saçlar düzgün taranmış veya toplanmış, tırnaklar normal kesilmiş olur. Ancak bazı hizmetler için özel iş kıyafeti varsa görev sırasında kurum amirinin izni ile bu kıyafet kullanılır. Hizmet gereğine uygun olarak verilmişse tek tip elbise (kurumsal önlük) giyilir.

Kolsuz ve çok açık yakalı gömlek, bluz veya elbise ile strech, kot ve benzeri pantolonlar giyilmez. Etek boyu diz ve dizden yukarı ve yırtmaçlı olamaz. Terlik tipi (sandalet) ayakkabı giyilmez.

Erkekler;

Takım elbiseler temiz, düzgün, ütülü ve sade.  Ayakkabılar kapalı, temiz ve boyalı giyilir. Sandalet veya atkılı ayakkabı giyilmez. Bina içinde ve görev mahallinde baş daima açık bulundurulur. Kulak ortasından aşağıda favori bırakılmaz. Saçlar, kulağı kapatmayacak biçimde ve normal duruşta enseden gömlek yakasını aşmayacak şekilde uzatılabilir, temiz bakımlı ve taranmış olur. Her gün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz. Bıyık tabii olarak bırakılır, uzunluğu üst dudak boyunu geçemez. Üstten alınmaz, yanlar üst dudak hizasında olur, alt uçları dudak hizasından kesilir. Kravat takılır, kravatı örtecek şekilde balıkçı yaka veya benzeri süveterler giyilmez. Hizmet gereğine uygun olarak verilmişse tek tip elbise(kurumsal önlük) giyilir. Bina içinde gömleksiz, kravatsız dolaşılmaz.

 

Nöbetler

Öğretmenler, Ağustos ayında başlayan hizmet içi seminer döneminde nöbetle ilgili “P04-T06- Nöbet Talimatı”nı okumakla yükümlüdürler.

 

Okul içi İletişim

İsabet Okulları’nın tüm çalışanlarının şahsına ait kurumsal mail adresleri ile iletişim sağlanır. Eğitim-öğretim yılı başında hazırlanan akademik takvim “K12NET” sisteminden takip edilerek günlük toplantı, sınav, gezi, etkinlik, vb. programlardan haberdar olurlar. K12NET öğrenci işlerinin yürütüldüğü ve veli iletişimin sağlandığı sistemdir. Kampus,K12NET ve e-okul kullanıcı bilgileri bilgi işlem tarafından Ağustos ayında başlayan hizmet içi seminer döneminde verilir.

 

İzin Alma

İzin talebinde bulunan personel, “P04- F19 izin Alma Formu”nu doldurup maille ilgili müdür yardımcısına gönderir. Şehir içi izinleri müdür veya ilgili müdür yardımcısından, şehir dışı izinleri okul müdüründen alıp ilgili müdür yardımcısına bilgi verir. İlkokul ve ortaokul bölümünde ortak derse giren öğretmenler her iki bölümün müdür yardımcısına izin formunu onaylatır. Yarıyıl ve yaz tatiline ayrılırken tatillerini geçirecekleri adreslerini okul yönetimine yazılı olarak bildirir. Öğretmen kullandığı iznin bitimini izleyen ilk çalışma gününde görevine başlamak zorundadır. Kurumunca kabul edilebilir özrü olmaksızın izin bitiminde görevine başlamayan, izin belgelerinde yanlış beyanda bulunan ve onaylı belgelere aykırı davrananlar hakkında yasal işlem yapılır.

 

Görev Tanımları

Görev tanımları ISO-Kalite Yönetim Sistemi Organizasyon El-Kitabında yer almaktadır.

 

Eğitim Liderliği

Okulumuzdaki eğitim süreci boyunca tüm öğrencilerimizin yaptıkları çalışmaları daha yakından takip etmek, motivasyonlarını arttırmak ve öğrencilerimizi verimli sonuçlara ulaştırabilmek için, 5,6,7 ve 8. Sınıflarda “Eğitim Liderliği” sistemi uygulanır. Eğitim Liderleri çalışmalarını “P04-T07 Eğitim Liderliği Talimatı”na uygun yürütür. Her ay Eğitim Liderliği için hazırlanmış Eğitim Liderliği Dosyası doldurulur ve Rehberlik Servisi tarafından kontrol edilir.

 

Eğitim-Öğretim Yılı Sonunda Teslim Edilecek Evraklar

• Fişler

• Sınıf Defteri (Sınıf/Danışman öğr. tarafından idareye teslim edilir.)

• Nöbet Defteri

• Kulüp Defteri (Kulüp resmi sorumlular tarafından idareye teslim edilir.)

• Gelişim Raporu (1,2,3.S›n›flar)

• Davranış Notları (Tüm Sınıflar-Tüm Branş Öğr.)

• Ders Notlar› (Durumu kritik olan öğrencilerin aileleri ile karne verilmeden önce mutlaka görüşme yapmanız rica olunur.)

• Anaokulu Gelişim Raporu

• Performans-Proje Ölçekleri (İdareye teslim edilir.)

• Not Çizelgesi (E-Okuldan çıktısı alınıp imzalanıp idareye teslim edilir.)

• Kitap İsimleri

• Sosyal Etkinlikler (Sınıf/Danışman Öğr.)

• Yöneltme İşlemleri (6,7,8. Sınıf – Tüm Branşlar)

• Yazılı Sınav Kağıtları

• Ders kesim raporu (“P04-F23 Ders Kesim Rapor Formu” kullanılarak hazırlanır ve idareye teslim edilir.)

• Üzerinde kayıtlı demirbaşlar

• Tatil adres ve telefon dilekçesi “P04-F24 Yarıyıl ve Yıl Sonu Tatil İletişim Formu” kullanılarak hazırlanır ve idareye teslim edilir.

• Dönem ve sene sonu faaliyet ve değerlendirme raporu.

 

Düzenleyici Önleyici Faaliyet (DÖF)

Bu prosedürün amacı, Özel İsabet Okulları bünyesinde meydana gelen veya gelmesi muhtemel uygunsuzluklara ilişkin nedenlerin giderilmesi, tekrarının önlenmesi ve sürekli iyileştirmenin etkinliğinin sağlanması için yetki, sorumluluk ve yöntemleri tanımlamaktır. Bu prosedür Kalite Yönetim Sistemi kapsamında yürütülen tüm faaliyetlerle ilgili sistematik uygunsuzlukları ve riskleri kapsar. Prosedürün işleyişi ile ilgili tüm personel “P01 Düzenleyici Önleyici Faaliyet Prosedürü” dokümanını incelemekle yükümlüdür. Prosedürde belirtilen “P01-F01 Düzenleyici Önleyici ve İyileştirici Faaliyet Formu” kullanılarak kalite yönetim temsilcisine mail veya elden teslim edilir.