Ortak Kullanım Alanları

Okul Bahçesi ve Oyun Parkı

Okul bahçesi ve oyun parkından tüm öğrenciler faydalanır. Futbol oyun uygulaması teneffüsler için değil sadece öğrencilerin kendi öğle aralığı için geçerlidir. Okul bahçesinde geçirilen vakitlerde öğrenciler birbirlerine karşı davranışlarında saygı ve sevgi kurallarına uygun davranırlar. Yerlere çöp, vb. çevreyi kirletecek bir şey atmazlar. 

 

Yemekhane

Yemekhanede yemekler sırayla yenir, sıra küçük sınıflardan büyük sınıflara doğru olur. Sıra esnasında birbirini rahatsız edecek hiçbir davranış sergilenmez. Öğrenciler yemeklerini aldıktan sonra sınıflarına ayrılan bölümdeki masalara otururlar. Farklı masalara oturulmaz. Yiyebilecek kadar yemek alınır. Asla israf edilmez. Masalarda tabak, yemek artığı, ekmek, vb. bırakılmaz.

Öğrenciler yemeğe ders öğretmenleri ile birlikte inerler. Ders öğretmeni ve sınıf öğretmenleri öğrencilerin yemek yeme alışkanlığından sorumludur. İsraf yapmama hususunda öğrencilere özenli eğitim verilmektedir. Öğrencilerin bu kazanımı sürekli hale getirmesi evinde de anne babasından aynı davranışı görmesi ile doğru orantılıdır.

 

Spor Salonu

Beden Eğitimi derslerinin yapıldığı salonda öğrenciler ilgili öğretmenin direktifi doğrultusunda davranırlar. İzinsiz spor malzemelerini almazlar, salondan dışarıya çıkarmazlar. İzinli alınan malzemeler öğrenci tarafından öğretmene teslim edilir. Spor salonuna dersle ilgili kıyafetle gelinir. Giyinme odaları temiz ve düzenli tutulur. Spor salonu temiz tutulur.

 

Kütüphane

·      Öğrenciler teneffüslerde ve öğle aralarında okul kütüphanesinde vakit geçirebilirler. Kütüphanede kesinlikle sessiz durulur. Konuşmak zorunda kalındığında fısıltıyla konuşulur. Kütüphaneden dışarıya yayın çıkartmak için kütüphane görevlisine başvurulur. Emanet alınan kitap yayın işi bitenöğrenci tarafından en kısa zamanda kütüphane sorumlusuna teslim edilir.

·      Kütüphaneye yiyecek ve içecekle girilmez.

·      Raftan alınan yayınlar yerine konmaz, masalara konulur. Masalardan raflara kütüphane görevlisi koyar.

·      Ödünç verilen materyallerin kaybedilmesi, zarar verilmesi durumunda ilgili kişiden yayının yenisi talep edilir. Piyasada bulunmayan ve fiyatı belli olmayan yayınlar için okul satın alma bölümün belirleyeceği fiyat ilgili kişi tarafından ödenir.

·      Süreli yayınlar ödünç verilmez.

 

Konferans Salonu

·      Salon öğrencilere veya velilere yönelik yapılacak programlar için kullanılır.

·      Etkinlikler öğrencilere önceden duyurulur.

·      Konferans salonuna öğretmenlerle birlikte çıkılır. Yapılacak etkinlik için ilgili saatte dersi olan öğretmen önce öğrencileri sınıfta toplar, öğrenciler sıraya geçer. Önde öğretmen arkada öğrenciler sırayla ve sessizce salona çıkan öğrenciler görevli öğretmenin göstereceği yerlere otururlar.

·      Program esnasında ayağa kalkılmaz.

·      Salondan dışarıya çıkılmaz, öğrenciler ihtiyaçlarını program öncesindeki teneffüste gidermelidirler.

·      Salona yiyecek veya içecekle girilmez.

·      Salon temiz tutulur.

·      Koltuklara veya salonun eşyalarına zarar verildiğinde ilgili kişiden zarar karşılanır.

·      Program bittikten sonra görevli öğretmenin yönlendirmesine göre salondan çıkılır.

 

Fen, Görsel Sanatlar, Müzik ve Bilişim Laboratuvarı

·      Atölyedeki araç-gereçler, masalar ve sandalyeler temiz ve düzenli tutulur.

·      Araç-gereçler tam olarak getirilir.

·      Atölyeye uygun önlükler giyilir.

·      Ders bitiminde atölye temizlenir ve eller yıkanır.

·      Ders öğretmeninin özel olarak koyduğu kurallara uyulur.

 

Öğrenci Dolapları

·      Her öğrenciye ait dolap vardır.

·      Dolapların üzerinde öğrenci isimleri, içerisinde de ders programları yer alır.

·      Öğrenciler kendilerine ait bölümleri kullanırlar.

·      Kitap ve defterler boy sırasına göre, düzenli ve tertipli bir şekilde dolaplara yerleştirilir.

·      Öğrencilere her gün dolabın tertip ve düzenine göre puan verilir, hafta sonu en yüksek puan alan öğrencilerin sınıfı haftanın sınıfı olarak seçilir.

·      İzinsiz olarak diğer öğrencilerin dolapları asla kullanılmaz, dolaptan herhangi bir şey alınmaz.

·      Dolapların içerisinde yiyecek, içecek, kağıt vb. atıklar konulmaz.

·      Dolapların içerisine hırka, eşofman üstü vb. kıyafet konulmaz, bu tür eşyalar ilgili dolaplardaki öğrencinin kendisine ait askılı yerlere konulur.

·      Dolap kapıları açılırken dikkatli açılır, iş bittiğinde mutlaka kapatılır. Verilen zararlar ilgili kişiden karşılanır.

 

Lavabo ve WC’ler

·      Lavabo ve WC’ler görevliler tarafından her teneffüs ve gün sonu temizlenir.

·      Öğrenciler tarafından bu alanlar titiz ve temiz kullanılır.

·      Yerlere peçete ve kağıt atılmaz.

·      Peçete ve kağıtlar gereğinden fazla kullanılmaz.

·      Lavabo ve WC’lerin kullanımında öğretmenlerin uyarıları dikkate alınır.

·      Su israfı yapılmaz, su gerektiği kadar kullanılır.

 

Etkinlik Odası

·      Drama, tiyatro, jimnastik vb. etkinlikler için kullanılır.

·      Ayakkabı ile girilmez.

·      Temiz ve düzenli kullanılır.

 

Servis Kuralları

·      Sürücülerin ve servis hosteslerinin uyarılarını dinlerler, onlara karşı saygılı davranırlar.

·      Yüksek sesle konuşmazlar, uygunsuz söz ve davranışlarda bulunmazlar.

·      Servis sürücüsünü, hostesini ve arkadaşlarını rahatsız edecek davranışlar sergilemezler.

·      Yolculuk sırasında pencereleri açmaz, pencereden aşağıya sarkmaz, ayağa kalkmazlar.

·      Araçlarda yemek yemezler.

·      Yolculuk sırasında mutlaka emniyet kemerlerini bağlarlar

·      Araçtaki herhangi bir eşyaya zarar vermezler, verdiklerinde sürücü tutanakla servis sorumlusuna iletir, sorumlu okul müdür yardımcısına iletir, gerekli görüldüğünde verilen zararı ödemekle yükümlüdürler.

·      Herhangi bir sorun olduğunda sürücü ya da hostesle tartışmadan onlara saygısızlık yapmadan konuyu müdür yardımcısına iletirler.

·      Her öğrenci için kaybedilen zaman diğer arkadaşlarına haksızlık ve okula geç kalma anlamına geldiğinden, öğrenciler servislerini bekletmezler, veliler bu konuda titizlik gösterirler.

·      Herhangi bir nedenle servisi kaçıran öğrenciyi, velisi, kendi olanaklarıyla okula ulaştırmak zorundadır.

·      Servis sürücüleri, velinin izni ve okul yönetiminin onayı olmadan öğrencileri güzergâh dışında bırakamazlar, aksi durumunda haklarında işlem yapılır.

 

Tören Kuralları

·      Öğrencilerin yaşadıkları ülkenin değerlerine saygılı bireyler olarak yetişmesi için bayrak kanunu ve tüzüğü gereğince bayrak törenlerine katılım esastır.

·      Törende hazır bulunan öğrenci, öğretmen ve velilerin tören gereklerini yerine getirmesi beklenir.

·      Öğrencilerin bayrak törenine katıldıktan sonra, okuldan ayrılmalarına izin verilir.

·      Öğrencilerin, bayrak törenlerinde tören yönetmenliğine uygun davranmaları beklenir.

 

Okul Dışı Etkinlikler

İsabet Okulları öğrencileri okul dışı etkinliklerde okulu temsil etmektedir. Öğrenciler davranışlarına, kılık-kıyafetlerine özen gösterirler. Yarışmalar, projeler, spor müsabakaları vb. etkinliklerde okul formalarını giyerler. Gezilerde okula uygun serbest kıyafet giyerler. Gezi veya etkinliklerde okulumuza ve kendisine yakışmayan davranışlarda bulunan öğrenciler bir sonraki etkinliğe katılım hakkını kaybeder. Ayrıca öğrenci, Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu’na sevk edilir.

 

Okula Devam

·      Okula devamlılık MEB yönetmeliğinin gerekliğine göre uygulanır. Okula gelmeyen öğrencilerin numaraları öğretmen tarafından yoklama fişlerine işlenir. Gün sonu müdür yardımcısı tarafından e-okula işlenir.

·      Okula gelmeyen öğrenciler ilk teneffüste nöbetçi öğrenci tarafından tespit edilip, revire rapor edilir. Hemşire gelmeyen öğrencilerin velilerini gün içinde arayıp gelmeme nedenini öğrenir.

·      Özürlü devamsızlık yapan öğrenci raporunu okula geldiği gün müdür yardımcısına teslim eder.

·      Yazılıların olduğu günlerde özürsüz devamsızlık yapan, özürlü olup da özrünü beyan eden raporu getirmeyen öğrenci yazılıya alınmaz ve notu sıfır olarak e-okula işlenir.