Okulumuzdan Haberler

28.09.2019 Tam Öğrenme modeline uygun olarak eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren öğretmen ve öğrencilerimiz hiçbir kazanımın eksik kalmaması için hafta sonu da canla başla çalışıyorlar. Hafta içinde  gerek hastalık gerekse farklı sebeplerden...
28.09.2019 Dünya 'nın gözlemlenemeyen katmanlarını yapmış olduğumuz çalışmalarla algılamaya ve anlamaya çalıştık. Sınıf içi ve sınıf dışı etkinliklerle Dünyanın gözlemlenemeyen katmanları olan İç Çekirdek, Dış Çekirdek, Manto ve Yer Kabuğunu...
20.09.2019 Görsel Sanatlar Dersinde 4. Sınıflar PYP (Primary Years Program-İlk Yıllar Programı) Çalışmaları kapsamında saygı, hoşgörü, empati tutumları üzerinde çalıştılar. Öğrendiklerini somutlaştırmak için ellerini kullanmadan ağızlarıyla resi...
18.09.2019 Drama dersimizde yaptığımız tanışma etkinliğimiz. Herkese bir eş bulundu ve herkes eşi ile sohbet ederek eşini iyice tanıdı. Ardından herkes eşini anlattı ama anlatıcılar ellerini kullanmadı. Onlara eşleri,hareketleri ile eşlik etti. Bu etkinlikle hem birbirimizi daha iyi tanıdık hem de konuşmaya...
26.07.2019 İnsanoğlu olarak her yaptığımız işimiz için bir teminatımızın olmasını, tabiri caizse bir sigortamızın  olmasını isteriz. Peki,her işimizde bir teminat, bir sigorta ararken içerisinde yaşadığımız dünyanın teminatı için neler yapıyoruz? Bu soruyu hiç kendimize...
23.07.2019
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...