İzin Alma

Revire İzin Alma

·      Teneffüste veya derste revire gitmesi gereken öğrenciler ders öğretmeninden “P04-F29- Revir Formu”nu alırlar ve revire giderler. Formu olmayan öğrenci revire geldiği takdirde formunu alması için geri gönderilir. (Acil olayların dışında)

·      Revirde işlemi biten öğrenci revir formundaki revir görevlisinin dolduracağı kısmı görevliye imzalattıktan sonra formla beraber derse girer. Formu öğretmenine teslim eder.

 

Rehberlik Servisine İzin Alma

·      Rehberlik servisinde işlemi teneffüste bitecek öğrenci rehber öğretmeninin izni ile görüşmeyi gerçekleştirir.

·      Teneffüste görüşmesi bitmeyecek veya ders esnasında görüşmesi devam edecek öğrenci, ders öğretmeninden “Dersten Alım Formu”nu alıp rehberlik servisine gelir.

·      Rehberlik servisinde görüşmesi biten öğrenci “Dersten Alım Formu”ndaki rehber öğretmenin dolduracağı kısmı imzalattıktan sonra formla beraber derse girer. Formu ders öğretmenine teslim eder.

 

Okul Dışına İzin Alma

·      Okul dışına izin veli tarafından alınır.

·      Okul çıkış saatleri dışında okuldan ayrılmak zorunda olan veya okul çıkışlarında kendi servisleri dışında servis aracı kullanmak isteyen öğrenciler velilerinden getirdikleri durumu ifade eden yazılı belgeyi ilgili müdür yardımcısına gün başında verir ve müdür yardımcısından aldığı izin belgesini servis görevlisine verir.

·      Veli tarafından okul idaresine bilgi verilmeyen öğrenciye izin verilmez.

 

Etkinliğe Katılım İçin İzni Alma

Ders programı dışında herhangi etkinliğe katılacak öğrenci önce ders öğretmeninden imzalı “Dersten Alım Formu”nu alır, sonra etkinlik sorumlusu öğretmeninden izin alıp aynı belgeye imza attırır. Etkinlik bitiminde derse imzalı formla girer ve ders öğretmenine teslim eder.