Hak ve Sorumluluklar

Öğrencilerimizden Beklentilerimiz

·      Arkadaşları, öğretmenleri, yöneticileri, okul ve servis çalışanları ile ilişkilerinde saygı ve nezaket kurallarına uygun davranırlar.

·      Okul içi ve okul dışı tüm etkinliklerindeki davranışlarında özenli ve dikkatli olurlar.

·      Ders araç ve gereçlerini eksiksiz getirirler.

·      Okul eşyalarına zarar vermezler, sınıf içi, sınıf dışı ve okul bahçesi olmak üzere çevresini temiz tutarlar.

·      Sosyal çevrelerine karşı sorumluluk bilinci taşırlar, paylaşımcıdırlar.

·      Resmi törenlere ve bayrak törenlerine katılırlar.

·      MEB yönetmeliklerine uygun davranırlar.

·      Öğrencilerin sabah okula vaktinde gelmelerinden servis kullananlar için servis firması, kullanmayanlar için öğrenci velisi sorumludur.

·      Geç kalan öğrenciler müdür yardımcısından mazeretlerini beyan ederek geç kağıdı alarak sınıfa girerler.

·      Öğrenci sınıftan alınması gerektiğinde müdür yardımcısından mazeret beyan edilerek izin kağıdı alınır.

·      Öğrenciler, velilerine ya da velisi tarafından yazılı olarak bildirilmiş yakınlarına teslim edilir. Öğrenciyi alan yakınlarından kimlik göstermesi istenir.

·      Çift nüsha alınan izin kağıdının biri, öğrenci tarafından ders öğretmenine, diğeri ise çıkış kapılarında bulunan güvenlik görevlisine teslim edilir.

·      Okul çıkış saatleri dışında okuldan ayrılmak zorunda olan veya okul çıkışlarında kendi servisleri dışında servis aracı kullanmak isteyen öğrenciler velilerinden getirdikleri durumu ifade eden yazılı belgeyi ilgili müdür yardımcısına gün başında verir ve müdür yardımcısından aldığı izin belgesini ilgili görevliye verir.

 

 

Öğrenciye Özgü Haklar

·      Mutlu olmak ve anlayışla karşılanmak

·      Saygılı ve nazik davranılması

·      Güvende olmak

·      Öğrenci eşyalarının güvende olması

·      Tüm derslerden ve sınıflardan azami düzeyde faydalanmak ve diğer öğrencilerin davranışlarından dolayı bundan yoksun kalmamak

·      Sağlıklı bir yaşam sürmek

·      Cana yakın bir okul ortamında ders almak

 

Okula Özgü Haklar

·      Planlanmış eğitim etkinliklerinin detaylarını en az bir hafta öncesinden haber vererek değiştirmek.

·      Öğrenci ve velilerden eğitim ve öğretimle ilgili olarak çıkarılan kanun, yönetmelik, yönerge ve genelgelere uyulmasını istemek.

·      Öğrenciler okulun uygun gördüğü eğitim-öğretim ve ölçme-değerlendirme programlarına(CİTO, Deneme sınavları) katılmak zorundadır. Ücretli programların bedeli veli tarafından karşılanır.

·      Öğrencinin fizyolojik veya psikolojik problemlerinden veli tarafından okul haberdar edilir.

·      Öğrenci için yapılan önerilerin veli tarafından zamanında yerine getirilmesini beklemek.

·      Verilen anketlerin, formların zamanında ve doğru olarak doldurulmasını ve teslim edilmesini beklemek.

·      Öğrenciler tarafından okul eşyalarına zarar verildiğinde çıkacak maddi zararlar veli sorumluluğunda olduğundan, zararın karşılanmasını istemek.

 

Öğrenciye Özgü Sorumluluklar

·      Başkalarına anlayışlı davranmaktan, sebep her ne olursa olsun başkalarına gülmemekten, dalga geçmemekten ya da benzer şekillerde duygularını incitmemekten

·      Diğerlerine nazik ve saygılı davranmakla; öğretmenlerin otoritelerine saygı göstermekle ve bunun yanında gerekli olduğunda aksilik çıkarmadan aynı görüşte olmadığımı söylemekle

·      Tehdit etmeyerek, vurmayarak ve birinin canını yakmayarak okulun güvenli bir yer olmasını sağlamakla

·      Başkalarının eşyalarını izinsiz alıp kullanmamak, onlara zarar vermemekten sorumludur.

·      Öğretmenlerle ve diğer öğrencilerle birlikte ders akışının rahat geçmesine yardımcı olmakla

·      Diğer öğrencilerin öğrenme hakkına daima saygı duymalı ve akışı bozan davranışlardan uzak durmakla

·      Dakik olmakla, çok önemli bir sebep olmadıkça okula devam etmekle ve katılması beklenen tüm aktivitelere katılmakla

·      Okulu ve sınıfı temiz ve derli toplu tutmakla

·      Bir şeylerin kırıldığını, bir cihazın bozulduğunu veya bir şeylerin zarar gördüğünü öğretmenine söylemekle

·      Öğretmenlerin herhangi bir tehlikeyi öğrenciden önce görebileceğini kabul ederek onların uyarılarını dinleyip kabul etmekle

·      “Haklarını korumak için önce sorumluluklarını yerine getirmelisin.”anlayışını her zaman aklında tutmakla sorumludur.

 

Okula Özgü Sorumluluklar

·      Bilimsel süreli yayınları okul kütüphanesinde kullanıma sunmak.

·      Öğrenciler için toplum hizmeti çalışmalarını planlamak ve yürütmek.

·      Öğrenci ve öğretmenlerin internet aracılığıyla bilgiye ulaşmalarını sağlamak.

·      Okul kütüphanesini öğrencilerin yararlanabileceği şekilde düzenlemek ve kütüphane kaynaklarını zenginleştirmek.

·      Öğrenci ve velilerle eğitim-öğretim, yönetim ve kurullarla ilgili sağlıklı bilgilendirme ve iletişim sistemi kurmak.

·      Öğrencilere sağlanan yeni hakları en etkin şekilde duyurmak ve kullanmalarını sağlamak.

·      Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre, sınav sonuçlarına göre mezuniyet sonrası için yönlendirme ile ilgili gerekli rehberliği yapmak.

·      Her türlü eğitim materyalini kullanılır ve kolay ulaşılabilir bir durumda bulundurmak.

·      Öğrenci, veli ve çalışanlara değer verildiği, önerilerin değerlendirildiği, kültürel değerlere önem verildiği bir eğitim ortamı oluşturmak.

·      Okulda yapılan her türlü etkinliğin web sitesinde yayınlanmasını sağlamak.

·      Öğrencilerin psikolojik açıdan desteklenmelerini sağlamak.

·      Yaşam boyu öğrenmeyi teşvik etmek.

·      Öğrencilere çevre bilincini kazandırmak ve sosyal sorumluluk alabilecekleri projeler geliştirmek.

·      Öğrencilerin toplumsal kurallara ve insan haklarına saygılı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak.

·      Okul ve okul dışında Türkçenin etkin ve doğru kullanımı sağlayacak programlar geliştirmek.

·      Öğrencilerin İngilizceyi iletişim kurabilecekleri düzeyde kullanmalarını sağlamak.

·      Mezunlar ile okul arasındaki bağın sürekliliğini sağlamak.

·      Öğrenciler için eğitici seminerler ve programlar düzenlemek.

·      Velilerin de katılabilecekleri ve katkıda bulunabilecekleri eğitim programları hazırlamak.

·      Veli-öğrenci, öğretmen ve diğer personelin memnuniyetini sağlamak.

·      Öğrencilerin sağlıklı rehberlik yardımı almaları için uygun ortam düzenlemek.