Türkçe

Zümre Vizyonu  

Okuma, okuduğunu yorumlama, dinleme, konuşma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu becerisi kazanmış; bu becerileri kullanarak kendisini bilişsel, sosyal ve duygusal yönlerden geliştirmiş; Türkçe sevgisiyle dolu bireyler yetiştirmektir.

 

Zümrenin Amaçları

Türk ve dünya edebiyatına duyarlı, okuyan, araştıran, yurt ve dünya sorunlarına ilgili, eleştirel bakış açısına sahip, duygu ve düşüncelerini akıcı bir biçimde yazılı ve sözlü ifade edebilen, kitap okuma alışkanlığı kazanmış, sorumluluk sahibi, sanatta estetik duygusu gelişmiş öğrenciler yetiştirmektir.

Ana dili öğretimi üç temel unsur göz önünde bulundurularak yürütülmektedir.

1. Millî ve manevi duyguların yerleşmesini sağlama

2. Bireyin çevresiyle sağlıklı bir iletişim kurma yeterliliği kazanmasını sağlama

3. Bilimsel birikimi fark etme ve bilimsel gelişmelere katkıda bulunmayı sağlama

Zümrenin Hazırlık, Uygulama ve Değerlendirme Çalışmaları

Öğrencilerin anlama becerilerinin geliştirilmesi amacıyla okuduğunu anlama, yorumlama, sınıflama, eşleştirme, tahmin etme, ilişki kurma, özetleme, analiz-sentez yapma ve değerlendirme gibi becerilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılır.

Zümrenin Çalışma Yöntemleri

Çalışmalarda, tam öğrenme modeline uygun öğrenci merkezli öğrenme, yapılandırıcı yaklaşım, çoklu zekâ kuramı ve bireysel farklılıklara duyarlı öğrenci yaklaşım modellerini kullanır.

Anlama, kavrama, yorum yapmada kitap okumanın önemini öğrencilere anlatılır. Kitap okuma alışkanlığını öğrencilere kazandırmak ve kalıcı hale getirmek için kitap okuma saatleri vardır. Her sınıf için önceden seçilen kitaplar okutulmaktadır. Okunan her kitaptan kitap sınavları yapılarak pekiştirilmektedir. Her sabah ilk dersten önce yirmi dakika okuldaki tüm öğrenciler ve personel kitap okur. Kitap okumayı daha çekici hale getirmek için farklı etkinlikler düzenlenir.

Zümre olarak her yıl 6.sınıf öğrencilerimizi TÜYAP Kitap Fuarı’na götürmekteyiz. Ayrıca okuttuğumuz kitapların yazarlarını okula davet ederek öğrencilerle söyleşi yapmasına imkan sağlıyor ve gelenekselleşen “Taşdelen Kitap Günleri” etkinliğimizle yayınevlerini okulumuza davet ederek kitap fuarları düzenliyoruz. Böylece her yaştan öğrencimizi seviyesine uygun kitaplarla buluşturuyoruz. Okulumuzda her yıl bir kampanya düzenleyerek toplanan kitapları kardeş okullarımıza gönderip onların da kitap okuma alışkanlıklarını artırmasına katkıda bulunuyoruz.

Okulumuzda düzenlenen sosyal etkinliklere öğrencilerimizin katılımlarını sağlayarak onların sosyal ve kültürel becerilerini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Yıl içinde belirli gün ve haftalar gerektiği şekilde büyük bir özenle kutlanmaktadır. Bu tür programlarda öğrencilerimizin yeteneklerini keşfetmek amacıyla onlara çeşitli görevler verilmektedir.

Öğrencilerin kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri ve kendilerine güven kazanabilmeleri için yazılı anlatıma önem vermekteyiz. Bu yıl da öğrencilerimize Yazarlık ve Yazma Becerileri dersini seçmeli ders olarak seçtik. Bu derste her yıl olduğu gibi yıl içinde yapılan çalışmalardan seçtiğimiz ve tamamen öğrenci ürünü olmasına özen gösterdiğimiz ürünleri (hikaye, şiir, gezi yazısı vb.) yılsonunda “Küçük Kalemler” adıyla dergi olarak çıkarmaktayız. Böylece öğrencilerimizin yazarlık ve şairlik dünyasına adım atmalarına öncülük ediyor, geleceğin fikir ve sanat adamlarına gerekli ortamı sağlıyoruz.