Rehberlik Servisi

Rehberlik Servisi

Özel Gediz İsabet ilk-Ortaokulu Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi, üretken, eleştirel düşünceye sahip, çatışma ve problem çözme teşvik edildiği ve öğrencilerin birey olarak kabul gördüğü bir eğitim anlayışının yaratılmasına destek olur.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi’nin öğrenciler nezdinde birçok görevi vardır:

  • Gelişimlerine katkıda bulunmak
  • Potansiyellerinin, güçlerinin ve zayıf oldukları yönlerin bilincinde olmaları adına onların yanında olmak
  • Yeteneklerini, eğitimleri adına kullanabilmeleri için onlara rehberlik etmek
  • Bireysel gelişimlerine destek olmanın yanı sıra doğru kararlar almalarına yardımcı olmak
  • Alan ve kariyer seçiminde, ayrıca farklı meslekleri keşfetmeleri adına danışmanlık yapmak
  • Sağlıklı bir yaşamın önemini kavratmak

Bu amaçlar doğrultusunda düzenlenen her türlü rehberlik ve psikolojik danışma hizmetinden faydalanan öğrenciler, bireysel farklılıklara saygının ve gizlilik ilkelerinin ön planda tutulduğu bir ortamda olduklarının güvenini duyarlar. Rehber öğretmenle yapılan bütün görüşmeler karşılıklı hoşgörü ve güven temeline dayanır.

            Çeşitli test ve envanterlerden elde edilen sonuçlar ışığında çocukların sosyal duygusal ve kişilik gelişimleri takip edilmekte ve gelişim düzeyleri çeşitli etkinliklerle desteklenmektedir.

Çalışmalarımız

Yeni Öğrencilerimize Yönelik Rehberlik Çalışmalarımız: Rehberlik servisi okulumuza yeni başlayan bütün öğrencilerimizi, rehberlik servisinin sağladığı hizmetler konusunda bilgilendirmek ve okula uyum süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla rehberlik servisine davet eder.

Bireysel Rehberlik Çalışmalarımız: Öğrencilerimiz sınav kaygısı, ders çalışma yöntemleri, dikkat ve konsantrasyon sorunu gibi konularda rehberlik servisi ile bireysel olarak görüşerek danışmanlık hizmeti alırlar. Bunların yanı sıra öğrenciler, meslek seçimi ve kariyer planlamayla ilintili her konuda danışmanlık hizmeti almaktadırlar.

Mesleki Rehberlik Çalışmalarımız: Öğrencilerimizin kendilerini ve meslekleri tanımalarını, mesleki yönelimlerinde onlara destek olmayı amaçlar. Bu amaç doğrultusunda yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir:

Grup Çalışmalarımız: Öğrencinin kendini keşfetmesi yolunda düzenlenen önleyici ve gelişimsel grup çalışmaları, öğrencilerimizin kişisel gelişimlerini desteklemeyi amaçlar.

Velilerimize Yönelik Çalışmalarımız: Öğrencilerimizin başarı yolunda attıkları her adımda onların yanlarında olarak okul ile işbirliği içerisinde çalışmalarımıza destek olan velilerimizi bilgilendirmeyi amaçlar. Aile Danışmanlığı, bire bir veli görüşmeleri ve veli seminerleriyle birlikle ailelerin okul ortamına daha çok dahil olabilmektedir.

 

Rehberlik Servisi
Rehberlik Servisi
Rehberlik Servisi