Müzik

Müzik

Müzik; Sanat kavramını eğlence amaçlı kullanımından ziyade, içerisinde birçok disiplini barındırarak “bilim” dalı haline getiren bir daldır. Kaynağı ve esin noktası olarak doğayı esas alan müzik; sezgisel, duygusal algıları geliştirir ve yaşamımızda ifade kolaylığı sağlar, evrensel ve ulusal kültürlerle iletişim kurma becerisi kazandırır. Soyut düşünme yeteneği kazandırarak sosyal kazanımlarda bulundurur. Görsel, işitsel, matematik ve müzik zekâlarını geliştirir. Müzik; bireysel kabiliyetlerini sergileme fırsatı sağlayarak özgüvenlerini artırma konusunda olumlu sonuçlar verir.

Müzik topluluklarında yer alarak, kollektif çalışma ruhunun güven veren ortamıyla tanışırlar. Oyunlar ve etkinliklerle birlikte öğrenme sürecini mümkün olduğunca zevkli hale dönüştürerek, hızlı öğrenmeyi sağlamak ve üretken yeteneklerini geliştirir. Böylece öğrencilerin bilişsel, duyuşsal davranışları ile bir bütün olarak gelişmesi hedeflenir. Öğrencilerimiz yetenekleri doğrultusunda okul korosuna, kulüp çalışmalarına yönlendirilir.

Müzik Öğretmenimiz; Murat SAYGI

Müzik;

  • Çocuklarımıza ritim duygusu kazandırma
  • Dikkatlerini toplamayı arttırma 
  • Müziği oluşturan temel öğeleri kavratabilme
  • İnsan sesleriyle ve çalgılarla yapılan müzikleri ve müzik topluluklarını tanıyabilme
  • Çeşitli müziklerin hız ve gürlük özelliklerini ayırt edebilme
  • Türk müziğinin ve evrensel müziğin genel yapısını ve tarihsel gelişimini anlayabilme, ulusal ve evrensel müziğin temsilcilerinden belli başlı örnekleri tanıyabilme
  • Müzik ile teknoloji arasındaki temel ilişkiyi kavrayabilme
  • Müziği yaşamının ayrılmaz bir parçası haline getirebilmeyi amaçlamaktadır.