İngilizce

İngilizce Öğretmenlerimiz

 

İlkokul :

Zümre Başkanı İmiş MIZRAKLI

Ortaokul :

Zümre Başkanı Nihal VURAL

 

Eğitime Yaklaşımımız

İsabet Okulları'nda vermekte olduğumuz İngilizce eğitiminin en önemli amacı; öğrencilerimizi iş hayatı, öğrenim, seyahat ya da olacakları herhangi bir sınav gibi yaşamlarının ileriki safhalarında karşılaşabilecekleri dil kullanım durumlarında ihtiyaç duyacakları gerekli bilgi ve becerilerle donatmaktır.

Amaçlarımıza ulaşmak için çok çeşitli aktivite türlerinden yararlanmaktayız. Her sınıfımızda biri yabancı öğretmen olmak üzere iki tane İngilizce öğretmenimiz eğitim vermektedir. Anasınıfı ve 1.2.3. sınıflarımızda İngilizce derslerimiz ana ders ve drama etkinlikleri ve hikâye anlatımı olarak ikiye ayrılmıştır. 4.5.6. ve 7.sınıflarımızdada İngilizce derslerimiz ana ders ve İngiliz Edebiyatı’na giriş &üretken yazma olarak ikiye ayrılmıştır.

Öğrencilerimizin İngilizce öğrenimine karşı olumlu tutumlar geliştirmelerine yardımcı olmaktayız. Bu tarz tutumların gelişebilmesi için; öğrencilerin İngilizce öğrenmelerindeki amaçlarının farkında olmaları ve bu amaçların gerçekleşmesinde de sınıf aktiviteleri, proje ve ev ödevlerinin katkısının bilincinde olmaları gerektiğini düşünüyoruz. Güvenilir başarı ölçme süreçlerinin yanında öğrencinin kendini ölçmesi için teşvik edilmesinin de önemli olduğuna inanıyoruz.

Öğrenciler için yabancı öğretmenlerin iyi bir örnek olacaklarını düşünüyoruz ve bu amaçla yabancı dili sınıf ortamına ve sınıf dışına taşıyacak birçok eğlenceli ve öğretici yöntemler geliştirdik. Yabancı öğretmenlerimiz özellikle hikâye anlatımı derslerinde aktif rol almaktadır.

Müfredat programımızda Avrupa Dil Birliği Programı kullanılmaktadır. 3. sınıflarımızdan itibaren tüm öğrencilerimiz Cambridge Üniversitesi ESOL Young Learners sınavlarına girmektedirler.

 

 

Hedeflerimiz

Bölüm I  1-2-3.sınıflar:

Genel: Üçüncü yılsonunda öğrenciler Avrupa Dil Birliği ölçütüne göre A1 düzeyinde olacaklar. Dilin temel yapı ve sözcüklerini öğrenmiş ve öğrenme sürecinde aktif rolleri olduğunun farkına varmaya başlamış olacaklardır. 3. sınıf sonunda Cambridge Üniversitesi ESOL Young Learners “Starters” sınavlarına gireceklerdir.

Yetiler – 3. Yılın sonunda:

 • Öğrenciler basit metinleri okuyabilecek, isim, yaş, telefon numarası, hobiler, aile üyeleri, alışkanlıklar ve alışveriş gibi kişisel bilgileri ifade edebilecek düzeyde olacaklar.
 • Öğrenciler (herhangi bir hayvan hakkında bilgi, fiziksel görünüş) detaylı betimlemeleri okuyabilecekler.
 • Öğrenciler metinlerden istenilen bilgileri çıkartabilecekler.(basit tarifler gibi)
 • Öğrenciler; kartpostal, kişisel bilgi formu, davetiye, mektup gibi metin türlerini doğru sözcüklerle yazabilecekler.
 • Öğrenciler;
 • Yavaş ve anlaşılır konuşmalardaki önemli kelime ve bilgileri çıkartabilecekler.
 • Kısa hikaye, diyalog ve şarkılarda istenilen ana noktaları dinleyip anlayabilecekler.
 • Sözlü etkileşim sürecinde öğrenciler aşağıda sıralanan basit işlevleri gerçekleştirebilecekler:
 • Kendileri hakkında kişisel bilgi verecek ve başkalarına benzer konuda sorular sorabilecekler.
 • Soru soracak ve sorulanları cevaplayabilecekler ve her gün okulda neler yaptıkları gibi basit, gündelik konuları anlatabilecekler.
 • Sınıf içinde kullanılan dili anlayacak ve konuşarak etkileşime aktif olarak katılabilecekler.
 • Öğrenciler, öğrenecekleri dilbilgisini kullanarak boşluk doldurma ve karışık verilen sözcük dizisinden cümle oluşturma gibi basit alıştırmaları yapabilecekler.

Bilgi Birikimi:

 • Öğrenciler müfredat içinde yer alan kelimeleri ve yapıları öğrenip, gerektiğinde kullanabilecekler. (telaffuz edebilecekler)
 • Öğrenciler dönem içinde karşılaşacakları metin türlerinin temel özelliklerini tanımış olacaklar.

Tutumlar:

 • Öğrenciler kendi öğrenimleriyle ilgili daha fazla sorumluluk duymaya başlayacak ve sınıftaki diğer öğrencilere saygı duymanın ve hep beraber çalışmanın öneminin farkına varmaya başlayacaklar.
 • Öğrenciler grup halinde ve ikişerli olarak çalışmanın önemini anlamaya başlayacaklar.

Bölüm II  4&5. sınıflar:

Genel: Beşinci yılın sonunda öğrenciler Avrupa Dil Birliği ölçütüne göre A2 düzeyinde olacaklardır. Cambridge Üniversitesi ESOL Young Learners “ Movers ,Flyers“ sınavlarına gireceklerdir.

Yetiler: 5.senenin sonunda:

 • Öğrenciler gazete ilanları, zaman çizelgesi ve kısa hikaye gibi her gün karşı karşıya kalınabilen okuma materyallerinden, istenilen bilgiyi rahatlıkla çıkartabilecekler.
 • Öğrenciler günlük hayatta sıkça kullanılan yapıları içeren metinleri daha iyi kavrayacaklar.
 • Okuyucu olarak uzun metinleri okuyacaklardır. Genelinden anlam çıkarabileceklerdir.
 • Aile yaşamı, okulda her gün yaptıkları şeyler, gelecekle ilgili beklentiler ve geçmiş deneyimler gibi kişisel ve bildikleri konuları içeren mektup, kartpostal gibi metinler yazabilecekler.
 • Alışkın oldukları konular hakkındaki konuşmaları rahatlıkla takip edecek ve dinledikleri şeylere gerektiğinde uygun karşılık verebilecekler. (tablo, eşleştirme)
 • Sade, anlaşılır ve ilgilerini çeken bir konuysa, radyo ve televizyon programlarının içeriğini anlayıp, onları takip edebilecekler.
 • Alışılmış konuları içeren basit ve rutin görevlerde, kişisel ya da bulunduğu durumun gerektirdiği bilgi alışverişini sağlayabilecekler.
 • Ders içinde kullanılan resim gibi görsel materyaller hakkında konuşabilecekler. Basit betimlemelerin biraz daha detaylandırılması beklenecek.
 • Müfredat içerisinde verilecek olan kelimeleri ve yapıları kullanarak, verilen cümle içindeki yanlışları fark edip düzeltme, boşluk doldurmalarda uygun olan kelimeyi bulma, kelimeleri gruplama ve karışık verilen sözcük dizininden cümle yazma gibi alıştırmaları yapabilecekler.

Bilgi Birikimi:

 • Öğrenciler, müfredat içerisinde öğretileceği belirtilen temel sözcük ve dilbilgisi yapılarını bilecek ve kullanabilecekler.
 • Temel metin türlerinin (mektup, notlar, mesajlar, betimlemeler) nasıl oluşturulması gerektiği ve yazım kurallarını öğrenecekler.
 • Alışveriş, sınıf içinde kullanılan dil, kişisel bilgi alıp verme ve sosyal kurallar gibi çeşitli sözlü iletişim durumunda ne yapmaları ve söylemeleri gerektiğini bilecekler.

Tutumlar:

 • Öğrenciler öğrenime karşı olumlu ve sorgulayan bir yaklaşım sergileyecekler.
 • Öğrenciler; işbirliği, paylaşım, takım çalışması ve öğrenim grubuna saygı duymanın öneminin farkına varmaya devam edecekler.
 • Öğrenciler bireysel öğrenim potansiyellerine inanacak ve dil öğrenmedeki amaçlarının ne olduğunu anlamaya başlayacaklar.
 • Pratik yapmanın önemini ve kendi öğrenimlerinden kendilerinin sorumlu olduklarını bilecekler.

Bölüm III  6-7-8. sınıflar:

Genel:8. Yılın sonunda öğrenciler Avrupa Dil Birliği ölçütüne göre B1 düzeyinde olacaklardır. Cambridge Üniversitesi ESOL “Young Learners Flyers, KET” sınavlarına gireceklerdir.

Yetiler:8. Yılın sonunda:

 • Dergi, makale ve zaman çizelgeleri gibi gerçek hayatta sıkça karşılaşılan metinlerden istenilen bilgileri bulup yorumlayabilecekler.
 • Kısaltılmış, basit hikâyeleri okuyup karakter ve konu analizi yapabilecekler. Aynı zamanda bu hikâyelerle kendi hayatlarını ilişkilendirebilecekler.
 • Öğrenciler kişisel/iş mektupları, özetler ve günlük gibi metin türleri oluşturabilecek düzeyde olacaklar.
 • Öğrenciler radyo/televizyon programları, şarkı ve söyleşileri rahatlıkla takip edebileceklerdir.
 • Öğrenciler kendi düşüncelerini rahatlıkla ifade edebileceklerdir.
 • Ana dili İngilizce olan kişilerle konuşabileceklerdir
 • Öğrenciler uluslararası sınavlarda kullanılan; uygun zamanı seçme, kelimeleri gruplara ayırma ve verilen cümleleri farklı biçimde yazma gibi soru türlerine aşina olacaklar.

Bilgi Birikimi:

 • Yukarıda belirtilen görevleri gerçekleştirmelerini sağlayacak sözcük ve yapıları belirtilen standartlarda edinmiş olacaklar.
 • Çok sayıda belirli dil öğrenim stratejileri edinmiş olacaklar.
 • Dil öğrenmedeki amaçlarını kesin olarak bilecekler.

Tutumlar:

 • Öğrenim sürecinde bazen her şeyi tam olarak anlamama ihtimalinin olduğu gerçeğini ve belirsiz, akıl karıştıran durumlarda sabırlı olmaları gerektiğini bilecekler.
 • Dil öğrenimine karşı olumlu, eleştirel ve sorgulayıcı bir yaklaşım sergileyecekler.
 • Disiplinli olma ve pratik/tekrar yapmanın önemli olduğunun farkında olacaklar.
 • Yapacakları ödev, çalışma, sunum vb için “en iyi nasıl yapabilirim?” diye düşünüyor olacaklar.
 • İşbirliği, paylaşım ve takım çalışmasının öneminin farkına varacaklar. Sınıf ortamına ve öğrenci grubuna (hem kişisel olarak hem de öğrenim durumu açısından) saygı duyacaklar.
 • Yeni bir şeyler öğrenmek için kendilerinde mevcut olan kapasiteye tam olarak güvenecekler.