Hakkımızda

Hakkımızda

“Eğitimde değişen ve gelişen yaklaşımları uygulamada öncü, güvenen ve güvenilen bir eğitim kurum olarak lider şahsiyetli bireyleri, hayata hazırlamayı” hedefleyen kurumumuz, ilk defa Özel İsabet Okulları olarak 2008 yılında kurulmuştur.

Gediz İsabet Okulları olarak bizler 2016-2017 Eğitim ve Öğretim yılında eğitim hayatına başlamış bulunmaktayız. Okulumuzda son teknoloji ile donatılmış dersliklerimiz aracılığıyla öğrencilerimizin düşünce dünyasını ve keşfetme duygusunu geliştiriyoruz.

Eğitim faaliyetlerimizi güçlendiren kulüplerimiz, öğrencilerimizin spordan sanata, yabancı dilden bilime farklı alanlarda donanımlı olmalarını ve yetenekleri doğrultusunda başarı kazanmalarını sağlıyor. Gediz İsabet Okulları  olarak hedefimiz, dürüst, adil, sevgi dolu, iletişime acık, çözüm üreten, yenilikçi, üstün nitelikli insanlar yetiştirmektir.  

Özel İsabet okulları olarak;

Öğrencilerin zihinsel, duygusal, bedensel, sosyal ve ruhsal gelişimlerini bütünsel olarak takip ediyor; profesyonel yönetim anlayışı, seçkin eğitimci ve değerli öğrencileriyle, son teknoloji ile donatılmış akıllı dersliklerde faaliyet gösteriyoruz.

Ülkemizde eğitim ve sınav sisteminin sürekli değiştiği, ancak beklentilerin asla değişmediği gerçeğiyle;

Öğrencilerimizin her sistemde başarılı olması, ahlaki değerler ve sosyal gelişim kazanması, birebir ilgi ve alakaya ihtiyaç duyması, özgüven sahibi olması ve hızla gelişen dünya ile etkin iletişim becerilerine sahip olması gibi tüm beklentilerini karşılayacak bir isabet eğitim kalitesi sunuyoruz.

Akademik, sosyal ve kültürel birikimlerin, ahlaki kazanımlarla birleştirilmedikçe bir değer taşımayacağının bilinciyle, karakter eğitimine ayrıca önem veriyor; kendine, ailesine, milletine faydalı, milli ve manevi değerlere sahip, hakkı hakkaniyeti bilen, sağlam karakterli nesiller yetiştiriyoruz.

Çağımızın hızla tüketen toplumunda, üretim becerilerine sahip, hayal dünyası zengin ve ufku geniş nesiller için tüm gelişim alanlarını destekleyecek kulüp faaliyetlerini sunuyoruz.

Etik ilkelerden ödün vermeyen anlayışımız, güler yüzlü ekibimizle yıllar içinde öğrencilerimizin ve velilerimizin güvenini kazanmanın gururunu yaşıyoruz ve bu güvene layık olmak için yeni süreçte de etkin eğitim hizmetimizi devam ettirmeye hazırız.

         Kökleri derin ve zengin bir maziye uzanan, dalları sağlam bir gövdeye sımsıkı bağlı ve geleceğe umutla, sevgiyle, heyecanla uzanan bir eğitim çınarında buluşmak ümidiyle.

 

Hakkımızda
Hakkımızda
Hakkımızda
Hakkımızda
Hakkımızda
Hakkımızda
Hakkımızda
Hakkımızda