Fen ve Teknoloji

Fen ve Teknoloji

Zümre Vizyonu

Bireysel farklılıkları ne olursa olsun, bütün öğrencilerin fen ve teknoloji okur-yazarı olarak yetişmesidir.

Zümre Öğretmeni

Zümre Başkanı Rıdvan SAMUR

Zümrenin Amaçları

Fen ve teknoloji ders zümresinin amacı öğrencilerin fen başarısını artırmak ve fen dersine olan ilginin sağlanması amaçlanmaktadır. Dersi anlaşılabilir, başarılabilir yapmak ve fen dersine karşı olan önyargıyı ortadan kaldırarak, aslında hayatın fenle iç içe olduğu ve gerekliliğini öğrencilere eğlenceli ve düşündürücü olarak vermek için yapılan bir planlı toplantıdır.

Fen Bilimleri öğreniminin temel amaçları söyle özetlenebilir: “Öğrencileri; ilgilenen, keşfeden, sorgulayabilen, doğru kararlar verebilen, sorun çözebilen, yeni teknolojileri anlayabilen ve kullanabilen, yenilerini geliştirebilen bireyler haline getirmeyi hedeflemektedir. Bu temel hedeflerin yanında, bu eğitimle, öğrencileri gelecekte seçecekleri mesleklere yönlendirmek, onlara çevre bilinci kazandırmak da amaçlanmaktadır.” Yukarıda sıralananların dışında, bir toplumun sağlıklı düşünebilen, kendine güvenen, doğayı kavrayabilen bireylerden oluşabilmesi için herkesin birer fen okuryazarı olması gerekir. Fen okuryazarlığı, aydın, olaylara saydam bakabilen bir kuşak yetiştirmek için alfabe öğrenme kadar önemli bir gereksinimdir. Bu gerçekleşmezse, toplumun bireyleri, pozitif düşünme yeteneğinden yoksun olacaklar, karşılaşılan her türlü sorunun çözümünde, bilimsel çözüm yerine bilim dışı arayışlara yönelebileceklerdir.

Zümrenin Çalışma Prensipleri

Fen ve teknoloji derslerinin öğrencinin anlayacağı şekilde, görsel ve duyuşsal olarak işlenmesi için bütün imkânlar mevcuttur.

Derslerimizi işlerken, deney grupları şeklinde ve çoklu zekâ yöntemine uygun olarak gerçekleştirmekteyiz. Konuların anlatıldığı CD’ler izletilerek öğrencilere yorum kabiliyeti kazandırılmaktadır. Fen laboratuvarımızda projeksiyon, bilgisayar ve akıllı tahta mevcuttur.

Zümrenin Hazırlık, Uygulama ve Değerlendirme Çalışmaları

 • Her hafta zümre başkanlarıyla bir araya gelmek
 • Okulun fen alanında belirlediği hedeflerin değerlendirilmesi
 • Fen ve teknoloji dersinin öğrenci başarısındaki görevlerinin değerlendirilmesi
 • Haftalık ve yıllık planın takibi
 • Denemelerdeki fen netlerinin değerlendirilmesi
 • Fen ve teknoloji dersinde yapılacak haftalık etkinliklerin değerlendirilmesi
 • Panoların hazırlanması
 • Çoklu Zekâya Dayalı Performans Gurupları oluşturarak, her öğrencinin öğrenebilirliğini sağlamak
 • Konu bitiminde yapılan quiz çalışmaları ile öğrenci eksiklerinin değerlendirilmesini sağlamak
 • Öğrencilere kavram haritası hazırlattırılarak, öğrencilerin kavram kargaşasından kurtulmasını sağlamak
 • Dönem içerisinde öğrencilere 3 adet yazılı uygulamak ve bu yazılıların analizleri hazırlamak
 • Performans ve proje ödevleri verilerek değerlendirme ölçekleri ile öğrencilere geri dönüt sağlamak

 

Fen ve Teknoloji
Fen ve Teknoloji
Fen ve Teknoloji
Fen ve Teknoloji
Fen ve Teknoloji
Fen ve Teknoloji