VİZYONUMUZ

Millî ve manevî değerleriyle mücehhez, hayatta muhatap olacakları her duruma hazır, ahlaklı ve kültürlü bir nesil yetiştirmek;   bilimi öğrencilerine yaşantı yoluyla öğreten ve eğitime değer katan bir kurum olmaktır.