Kuran-ı Kerime geçen öğrencilerimiz

Kuran-ı Kerime geçen öğrencilerimiz
Evladını her gün okula götürüp getiren, en iyi şekilde okusun diye üzerine titreyen, her sınavını tek tek takip eden, hatta okul haricinde özel derse gönderen, sene sonundaki karnesinin en iyi olmasını isteyen, bir üst okulu en iyi puanla kazanması için gecesini gündüz eden, son olarak aman iyi bir mesleği olsun diye ömrünü tüketen, aynı zamanda da çocuklarının Gaye-i Hayat olan Allah'ın rızasını kazanması için de aynı endişe ve kaygıları taşıyıp, o cihetde de azamî gayret sarfeden velilerimizi tebrik ederiz.
Kuran-ı Kerime geçen öğrencilerimiz
Kuran-ı Kerime geçen öğrencilerimiz
Kuran-ı Kerime geçen öğrencilerimiz