Sağlık ve Revir

Öğrencilerimizin Sağlık kontrollerinin yapıldığı,

İlk yardım yapıldığı,

Aşı ve diğer kontrollerin takip edildiği,

İlaçların kontrollü bir şekilde verildiği,

Öğrencilerimize Öz bakım ve hijyen eğitimlerin yapıldığı,

Revirimiz ve Revir Hemşiremiz.