Revir

Okulumuzda öğrencilerimizin sağlık durumlarını en verimli şekilde takip edebilmek ve her ihtiyaç duyduklarında gereken ilgiyi sağlayabilmek adına bir revir ve bir hemşire yer almaktadır. Hemşiremiz haftanın altı günü okulda hizmet vermektedir. Öğrencilerimiz herhangi bir rahatsızlık yaşadığında öğretmenler tarafından revire yönlendirilir. Sağlıkla ilgili sorunlarda ilk müdahaleleri hemşiremiz aile onayı ile yapar. Daha sonra hemşire tarafından ilgili müdür yardımcısına ve tekrar aileye bilgi verilir. İlk müdahaleler ve gerekli ilaç kullanımları aile onayı olmadan yapılamaz. Öğrenciye verilen ilaçlar revir defterine kayıt edilir.

  • Tıbbi konularda öğrencilerin şikâyetlerini dinlemek,
  • Öğrenci ve çalışanlara hastalık ve kaza durumlarında gereken ilk müdahaleyi yapmak ve ilgili birimlere sevk edilmesini sağlamak.
  • Koruyucu sağlık hizmetlerinin aşı ve uygulamaları vital bulgular (ateş, nabız, tansiyon, solunum) takibini yapmak.
  • Okul içi ve dışında sağlığı tehdit edebilecek durumlara karşı idareyi bilgilendirmek ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlanmak.
  • Zararlı alışkanlıklardan korunma, bilinçli olma öz bakım becerileri ve hijyen konularında eğitimler vermek.
  • Kendisine bildirilen öğrencilere ait ilaçların zamanında verilmesini sağlamak.
  • Revirde bulunan ilaçların teminini, eksiksiz olmasını ve uygun bir şekilde korunmasını sağlamak.

Revir hemşiremizin görevleri arasında yer almaktadır.

Revir
Revir
Revir
Revir
Revir