Ortaokul Rehberlik

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ÇALIŞMALARI

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimi öğrencilerimizin gelişim dönemi özelliklerini, dikkate alarak karşılaştıkları güçlükleri, sorun haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmayı, kendini tanıyan uyum ve iletişim becerilerine sahip çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı ve üretken bireyler olmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri uygulamaları okul yönetimi, öğretmenler ve diğer çalışanları ile birlikte aile işbirliğini de içine alan ortak rehberlik anlayışı içerir.

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri gelişimsel rehberlik anlayışı içinde ve önleyici-müdahale edici, krize yönelik rehberlik yaklaşımlarını gerekli durumlarda kullanır. Hizmetler “Psikolojik Danışmanlık” ve  ‘Rehberlik’ olarak iki boyutta yürütülür.

Öğrenci ile ilgili her durum, her yaşantı Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin konusunu oluşturur.

Konular;

 • Mesleki Gelişim,
 • Eğitimsel Planlama,
 • Akran İlişkileri,
 • İletişim Becerileri,
 • Karar Verme ve Problem Çözme Becerileri,
 • Çatışma Çözme ve Çözüm Önerileri,
 • Kendini Değerlendirme,
 • Motivasyon Becerilerini Geliştirme,
 • Öğrenme Becerileri ve Alışkanlıkları,
 • İlgi ve Yeteneklerinin Farkında Olma,
 • Kaygı ile Başa Çıkma.

BENİM ÖĞRENCİM

Bireysel Öğrenci Görüşmeleri

Öğrencilerimizin kişisel, sosyal ve akademik yönden eksikliklerinin desteklenmesi ve güçlü yanlarının pekiştirilmesi için öğrencilerimizle periyodik-planlı yüz yüze görüşmeler yapmaktayız.

Grup Öğrenci Görüşmeleri

Grup içerisindeki dinamiği ve iletişimi gözlemleyebilmek ve yeri geldiğinde dönütlerle farkındalığı arttırabilmek için öğrencilerimizle duygularını doğru ifade edebilme, düzgün iletişim becerileri ve oyun oynama becerileri geliştirme üzerine grup görüşmeleri yapmaktayız. Aynı zamanda arkadaşlık ilişki durumları, kaygı durumları, öfke kontrolü vb. konularda benzer problemler yaşayan öğrenciler ile de grup çalışmaları yapmaktayız.

Sınıf Gözlem – Takip Programı

Sınıf içerisinde öğrencileri doğal ortamlarında gözlemlemek, sınıf dinamiğini, ilişkilerini görebilmek ve öğrencileri daha iyi tanıyabilmek için sınıf gözlemlerini düzenli aralıklarla yapmaktayız.

Öğrenci Gelişim Destek Seminerleri

Öğrencilerimizin gelişim süreçleri içerisinde karşılaşabilecekleri durumları dikkate alarak eğitsel, sosyal, duygusal ve mesleki alanlarla ilgili Verimli Ders Çalışma, Çoklu Zekâ, Motivasyon gibi konular seminerler düzenliyoruz.

Akademik Destek ve Danışmanlık Programı

Ders Çalışma Programı

Öğrencilerimizin düzenli ve verimli ders çalışma becerisi kazanmalarını hedeflemekteyiz. Bu amaç doğrultusunda ilk olarak eğitim öğretim yılının başladığı ilk haftalarda Verimli Ders Çalışmak başlıklı öğrenci semineri düzenliyoruz. İkinci adım olarak Sınıf Öğretmeni veya Eğitim Lideri ile iş birliği içerisinde haftalık Ders Çalışma Programı hazırlayıp öğrencilere dağıtılıyoruz. Yıl içerisinde ders çalışma alışkanlığı kazanmakta sıkıntı yaşayan öğrenci ve velilerine danışmanlık yapıyoruz.

Etüt Çalışmaları

Okulumuz tam öğrenme modeline yönelik eğitim vermektedir. Öğretmenleri tarafından konu eksiği olduğu belirlenen öğrencileri bireysel etüt programına alıyoruz.

Sınav Takibi

LGS’ye hazırlık sürecinde 8. Sınıflara uygulanan denemelerin sonuçlarını değerlendirip, motivasyon ve yönlendirme amacıyla grup görüşmeleri gerçekleştiriyoruz.

Kariyer Planlama

Okul Tanıtım Gezileri

Öğrencilerimizin birincil yaşantı ve deneyim sağlamaları ve bilgi almaları amacıyla İstanbul’un en seçkin okullarına geziler düzenliyoruz. Atatürk Fen Lisesi, Şile Vasıf Topçu Fen Lisesi, Haydarpaşa Anadolu Lisesi, Ümraniye Anadolu Lisesi ve Kartal Anadolu İHL gittiğimiz okullardan bazılarıdır.

Tercih Danışmanlığı

Tercih döneminde öğrencilerimizin doğru tercihler yapabilmesi adına onlara uygulanan Mesleki Yönelim Envanter sonuçlarından ve gözlemlerimizden de faydalanarak danışmanlık yapıyoruz.

BENİM VELİM

Bireysel Görüşmeler

Öğrencilerimizi psikolojik, sosyal ve akademik yönden daha ileri taşıyabilmek adına, velilerimizle bireysel görüşmeler yaparak öğrencilerimizi her yönden daha iyi tanımayı hedeflemekteyiz. Velilerimizden öğrencilerimiz hakkında edindiğimiz bilgiler sayesinde daha iyi danışmanlık hizmeti verebilmeyi, öğrencilerimizin ev yaşamını ve sosyal hayatını velilerimizle iş birliği yaparak düzenlemeyi amaçlamaktayız.

Veli Gelişim – Destek Seminerleri

Velilerimizin kendisini geliştirmesi ve yeni bilgiler edinmesi, öğrencilerimizin de sosyal ve psikolojik açıdan sağlıklı bir şekilde büyümeleri anlamına gelmektedir. Bu inançla yola çıkarak Aile İçi İletişim, Sınav Kaygısı, Sorumluluk Bilinci, Ergenlik Dönemi, Anne Baba Tutumları, Davranış Yönetimi ve Karneye Yaklaşım gibi konularda velilerimize yol gösterecek ve aile içi yaşamlarına ışık tutacak gelişim seminerleri vermekteyiz.

Veli Çayları

Sınıfın genel durumu hakkında bilgilendirme yapmak, birlik ve bütünlüğü oluşturmak, ortak sınıf paylaşımlarını artırmak amacıyla düzenlediğimiz Veli Çayları Eğitim Liderleriyle birlikte yürütülmektedir. Veli Çaylarında Rehberlik Servisi olarak velilere eğitici seminerler vermekte, ayrıca grup görüşmelerinden elde edilen çıkarımlar doğrultusunda sınıf bazında paylaşımlar yapmaktayız.

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ UYGULAMALARI

Test ve Envanterler

Öğrencilerimizi daha iyi tanımak, yönlendirmek ve kendilerine ait farkındalık kazandırmak amacıyla yaş ve sınıf seviyelerine uygun test ve envanterler uygulamaktayız. Uyguladığımız testler;

 • Öğrenme Stilleri Testi
 • Sosyometri Testi
 • Problem Tarama Testi
 • Kimdir Bu Envanteri
 • Çoklu Zeka Testi
 • Çalışma Davranışlarını Değerlendirme Envanteri
 • Başarısızlık Nedenleri Anketi
 • Sınav Kaygısı Envanteri
 • Mesleki Yönelim Envanteri
 • Burdon Dikkat Testi
 • Bier Cümle Tamamlama Testi
 • Veli- Öğrenci Memnuniyet Anketi

Oryantasyon Çalışmaları

Öğrencilerimizin uyum süreçlerini hızlandırmak ve kolaylaştırmak amacıyla oryantasyon çalışmaları yapmaktayız.

4. Sınıf Oryantasyon Programı – Öğrencilerimizin ortaokulda yabancılık çekmemeleri, kolay adapte olmaları amacıyla ortaokul sisteminin anlatıldığı, öğrencilerin ortaokul öğretmenleri ile buluştuğu ve merak ettiklerini sorabildikleri bir etkinlik düzenlenir. Aynı zamanda derslerinin bazılarını ortaokul dersliklerinde, dersi branş öğretmeni ile işleme fırsatı oluşturulur.

Pano Çalışmaları

Öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak, bakış açılarını genişletmek ve onları zihinsel olarak çeşitli konular üzerinde düşünmeye teşvik etmek amacıyla, her ay belirli bir konu başlığı çerçevesinde okulumuzda Rehberlik Servisi’ ne ayrılmış olan panolarda yazı, resim, hikâye ve meslek tanıtımı gibi görsel içerikler sergilemekteyiz.

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ 

Psk. Danş. Ve Rehberlik Öğretmeni Nilgün SİLİGÜNLÜ

Ortaokul Rehberlik
Ortaokul Rehberlik
Ortaokul Rehberlik
Ortaokul Rehberlik