Okul Kuralları

Kılık-Kıyafet

Öğrencilere duyurulan serbest giyinme günü haricindeki günlerde okul formaları giyilir. Farklı kıyafetle okula gelinmez. Öğrenciler serbest günler dahil küpe, yüzük, kolye, bilezik takamazlar. Kız öğrenciler tırnak uzatamaz, makyaj yapamazlar. Kız öğrencilerin etek boyları diz hizasında ve diz üstünde olmamalıdır. Saçlar erkeklerde klasik traşlı; kızlarda uzun saçlar toplu, kısa saçlar düzgün taranmış olmalıdır.

Giyim kurallarına uyulmadığı takdirde aşağıdaki yaptırımlar uygulanacaktır.

1) Sözlü uyarı(her dönemde iki uyarı)

2) Yazılı uyarı(her dönemde bir uyarı)

3) Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kuruluna sevk

Okul Formamız

Erkek öğrencilerin kıyafetleri lacivert kapşonlu polar, uzun veya kısa kollu mavi tişört ve lacivert pantolondan oluşmaktadır. Kız öğrencilerin kıyafetleri lacivert kapşonlu polar, uzun veya kısa kollu pembe tişört ve lacivert şort etekten oluşmaktadır.  Öğrencilere duyurulan serbest giyinme günü haricîndeki günlerde okul formaları giyilir. Farklı kıyafetle okula gelinmez. Okulun belirlediği hırkanın dışında farklı hırka giyilmez.

Beden Eğitimi Dersi Formamız

Okulun belirlediği eşofman takımı ve tişörtten oluşur. Beden Eğitimi ve uygun görülen kulüp etkinliklerinde kullanılır. İlkokul öğrencileri beden eğitimi dersi olan günlerde gün boyu okul eşofmanlarını kullanabilirler. Ortaokul öğrencileri beden eğitimi dersi öncesi ve sonrası okul formalarını giymekle yükümlüdürler.

Okula Giriş Saati

Servis kullanan veya kullanmayan tüm öğrenciler en geç 08.45’te okulda bulunmak zorundadırlar.  Pazartesi günü tören olduğu için en geç 08.40’ta okulda olmak zorundadırlar.

Kitap Okuma Saati

Her gün 08.50-9.10 arası 20 dakikalık kitap okuma saati uygulanır. Öğrenciler ilgili saatte ilk derse gireceği sınıfa giderek kitaplarını okumaya başlarlar. Kitap okuma dışında etkinlik yapılmaz. Öğrenciler uyarıya ihtiyaç duymadan kitap okumaya başlar. Kitap okuma dışında başka şeylerle uğraşıp bu nedenle 3 kez uyarı alan öğrenciye sosyal ceza verilir.

Sınıf İçi Davranış Kuralları

 • Okul eşyaları, sınıftaki araç gereçler özenli kullanılmalı, onlara zarar verilmemeli, zarar verildiğinde tutanak tutturularak bedeli öğrenci velisinden talep edilir.
 • Ders içinde söz alarak konuşur ve başkasını rahatsız etmez.
 • Sınıfı temiz ve düzenli kullanır, yerler çöp atmaz, kâğıt ve benzeri geri dönüşümleri ilgili kutulara atar.
 • Ders anında izinsiz ayağa kalkmaz ve yerinden ayrılmaz.
 • Derslere aktif katılır, ders anlatım esnasında başka şeylerle uğraşmaz.
 • Dersle ilgili kitap, defter ve araç gereçleri eksiksiz getirir
 • Ders esnasında sakız çiğnemez.
 • Gereğinden fazla para getirmez, kaybolan para veya eşyalarından öğrenci kendisi sorumludur.
 • Sınıf panolarında ve koridorlarda bulunan yazılı ve resim gibi malzemelere zarar vermez.
 • Ders bitiminde sıra üzeri veya altında kitap, defter vb eşyalarını unutmaz.
 • Teneffüs esnasında sınıf içinde arkadaşlarına, kendisine ve okul eşyalarına zarar verecek top, vb. oyunları oynamaz.
 • Ders bitiminde sırasını ve sandalyesini düzgün bırakır.
 • Sınıfta hırka, mont vb. eşyalarını unutmaz.

Sınav Kuralları

 • Yazılı sınavlar en geç bir hafta içerisinde okunur ve sınav kâğıtları öğrencilere dağıtılarak değerlendirme yapılır.
 •  Deneme sınavları ölçme değerlendirme birimi tarafından en geç iki gün içinde okunup, öğrenci ve velilere duyurulur. 

Teneffüsler

 • Ders bitiminde zil çaldıktan sonra öğretmenin sözü bitirmesini bekleyip öğretmenin komutu ile teneffüse çıkılır. Dışarıya çıkan öğrenciler öğrenci zili ile derse girer.
 • Teneffüslerde öğrenciler birbirlerine karşı tutum ve davranışlarında dikkatli olurlar, büyük öğrenciler küçük öğrencilere yardım ederler.
 • Küçük öğrenciler büyük öğrencilere saygılı olurlar.Okul bahçesini temiz kullanırlar.
 • Çöpleri yerlere atmazlar.
 • Nöbetçi öğretmen tarafından yanlış davranışları tespit edilen öğlenciler konuyla ilgili 3 kez uyarı alırsa sosyal ceza alır.(Okul bahçesini temizlemek vb.)

Derse Geç Kalma

 • Öğrenciler öğrenci zili ile birlikte dersliklerine girerler. Öğretmen zili ile derse giren öğretmen öğrencilerini dolaptan kitap defter alma, vb. durumlar için dışarı göndermez.
 • Öğrenciler derse mazeretsiz geç kalmazlar.
 • Geç kalan öğrenciler geçerli mazeretlerini müdür yardımcısına beyan edip geç kâğıdı alarak sınıfa giderler. Mazeretsiz 3 kez derse geç kalan öğrencinin velisine mesaj çekilir, geç kalma olayı tekrar ettiğinde her seferinde kendisine sosyal ceza verilir.

Kayıp Eşyalar

 • Kayıp eşyalardan okul sorumlu değildir, sorumluluk tamamen öğrenci ve veliye aittir.
 • Unutulan eşyalar(hırka, eşofman, vb.) dönem sonuna kadar kayıp dolabında muhafaza edilir.
 • Veli toplantılarında, vb. programlarda kayıp eşyalar sergilenir.
 • Dönem sonuna kadar alınmayan eşyalar, yetkililer tarafından tespit edilen ihtiyaç sahiplerine gönderilir.
 • Duyurulara rağmen dönem sonuna kadar alınmayan eşyalardan herhangi bir hak talep edilemez.