İngilizce

Eğitime Yaklaşımımız

İsabet Okulları'nda vermekte olduğumuz İngilizce eğitiminin en önemli amacı; öğrencilerimizi iş hayatı, öğrenim, seyahat ya da olacakları herhangi bir sınav gibi yaşamlarının ileriki safhalarında karşılaşabilecekleri dil kullanım durumlarında ihtiyaç duyacakları gerekli bilgi ve becerilerle donatmaktır.

Amaçlarımıza ulaşmak için çok çeşitli aktivite türlerinden yararlanmaktayız. Her sınıfımızda biri yabancı öğretmen olmak üzere iki tane İngilizce öğretmenimiz eğitim vermektedir. Anasınıfı ve 1.2.3. sınıflarımızda İngilizce derslerimiz ana ders ve drama etkinlikleri ve hikâye anlatımı olarak ikiye ayrılmıştır. 

Öğrencilerimizin İngilizce öğrenimine karşı olumlu tutumlar geliştirmelerine yardımcı olmaktayız. Bu tarz tutumların gelişebilmesi için; öğrencilerin İngilizce öğrenmelerindeki amaçlarının farkında olmaları ve bu amaçların gerçekleşmesinde de sınıf aktiviteleri, proje ve ev ödevlerinin katkısının bilincinde olmaları gerektiğini düşünüyoruz. Güvenilir başarı ölçme süreçlerinin yanında öğrencinin kendini ölçmesi için teşvik edilmesinin de önemli olduğuna inanıyoruz.

Öğrenciler için yabancı öğretmenlerin iyi bir örnek olacaklarını düşünüyoruz ve bu amaçla yabancı dili sınıf ortamına ve sınıf dışına taşıyacak birçok eğlenceli ve öğretici yöntemler geliştirdik. Yabancı öğretmenlerimiz özellikle hikâye anlatımı derslerinde aktif rol almaktadır.

Müfredat programımızda Avrupa Dil Birliği Programı kullanılmaktadır. 3,4,5,6,7,8. sınıflarımızdan itibaren tüm öğrencilerimiz ELTA (English Language Teaching Assessment) sınavlarına girmektedirler.

Hedeflerimiz

Bölüm I  1-2-3.sınıflar:

Genel: Üçüncü yılsonunda öğrenciler Avrupa Dil Birliği ölçütüne göre A1 düzeyinde olacaklar. Dilin temel yapı ve sözcüklerini öğrenmiş ve öğrenme sürecinde aktif rolleri olduğunun farkına varmaya başlamış olacaklardır. 

Yetiler – 3. Yılın sonunda:

 • Öğrenciler basit metinleri okuyabilecek, isim, yaş, telefon numarası, hobiler, aile üyeleri, alışkanlıklar ve alışveriş gibi kişisel bilgileri ifade edebilecek düzeyde olacaklar.
 • Öğrenciler (herhangi bir hayvan hakkında bilgi, fiziksel görünüş) detaylı betimlemeleri okuyabilecekler.
 • Öğrenciler metinlerden istenilen bilgileri çıkartabilecekler.(basit tarifler gibi)
 • Öğrenciler; kartpostal, kişisel bilgi formu, davetiye, mektup gibi metin türlerini doğru sözcüklerle yazabilecekler.
  Öğrenciler;
 • Yavaş ve anlaşılır konuşmalardaki önemli kelime ve bilgileri çıkartabilecekler.
 • Kısa hikaye, diyalog ve şarkılarda istenilen ana noktaları dinleyip anlayabilecekler.
 • Sözlü etkileşim sürecinde öğrenciler aşağıda sıralanan basit işlevleri gerçekleştirebilecekler.
 • Kendileri hakkında kişisel bilgi verecek ve başkalarına benzer konuda sorular sorabilecekler.
 • Soru soracak ve sorulanları cevaplayabilecekler ve her gün okulda neler yaptıkları gibi basit, gündelik konuları anlatabilecekler.
 • Sınıf içinde kullanılan dili anlayacak ve konuşarak etkileşime aktif olarak katılabilecekler.
 • Öğrenciler, öğrenecekleri dilbilgisini kullanarak boşluk doldurma ve karışık verilen sözcük dizisinden cümle oluşturma gibi basit alıştırmaları yapabilecekler.

Bilgi Birikimi:

 • Öğrenciler müfredat içinde yer alan kelimeleri ve yapıları öğrenip, gerektiğinde kullanabilecekler. (telaffuz edebilecekler)
 • Öğrenciler dönem içinde karşılaşacakları metin türlerinin temel özelliklerini tanımış olacaklar.

Tutumlar:

 • Öğrenciler kendi öğrenimleriyle ilgili daha fazla sorumluluk duymaya başlayacak ve sınıftaki diğer öğrencilere saygı duymanın ve hep beraber çalışmanın öneminin farkına varmaya başlayacaklar.
 • Öğrenciler grup halinde ve ikişerli olarak çalışmanın önemini anlamaya başlayacaklar.
İngilizce
İngilizce