Görsel Sanatlar

Bu Derste amacımız öğrencilerimizin duygusal zekâlarını geliştirmek ve hayal dünyasını zenginleştirerek özgüven içerisinde kendilerini ifade edebilmelerini sağlamaktır. Öğrencilerimiz, bu derslerde algılama, algıladığını çizgi ve renklerle ifade edebilme, düşünme ve düşüncesini tasarımla yorumlayabilen, katıldığı süreç içerisinde deneyen, tasarlayan, oluşturan, duyarlı, sanata ve kültürel değerlere saygılı bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunmalarını sağlamaktır.

Görsel Sanatlar;

  • Görsel algıyla edinilmiş bilgiyi amaçlar doğrultusunda kullanabilme  
  • Çizgi ve renk kullanımıyla duygularını yansıtabilme
  • Kültürel değerleri tanıma ve değerlendirme
  • Estetik duyguların gelişmesi
  • Küçük kasların gelişmesi
  • Algılamayı geliştirerek hayatına farklı seçenekler katabilmesi
  • Hayata bakış açısını genişleterek mutlu ve başarılı bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Görsel Sanatlar
Görsel Sanatlar
Görsel Sanatlar
Görsel Sanatlar