Bilişim Sınıfı

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinde amacımız; hızla gelişen bilgi teknolojileri konusunda öğrencilerimizi temel bilgi ve becerileri kazanmış, bu teknolojileri öğrenim hayatında ve günlük yaşantısını kolaylaştıracak biçimde kullanabilen bireyler olarak yetiştirmektir. Bunun yanı sıra öğrencilerin bilişim teknolojilerini tanıması ve bu teknolojileri kullanırken etik ve sosyal değerler, tutumlar, güvenlik, sağlık, teknoloji okuryazarlığı konularını da bilinçli olarak hayata geçirebilmelerini sağlamaktır.

Kodlama Eğitimi

Bilişim teknolojilerine yön veren kodlama, modern eğitimin en önemli alanlarından biri konumunda. İlkokuldan itibaren öğretmeye başladığımız kodlama eğitimi sayesinde öğrencilerimiz algoritmik düşünmeyi ve sorun çözme yeteneklerini geliştirirler.

Robotik Kodlamanın Faydaları

Teknolojinin sürekli gelişmesi ile birlikte yenilikçi ve üretim odaklı teknolojilere de aynı oranda ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyacın farkındalığında olan ülkeler eğitim sistemlerine erken yaşta çocuklara yönelik kodlama ve robotik eğitimlere yer açmaktadırlar. Çocuklar erken yaşta kodlama ve temel düzeyde robotik alanlarda bilgisi sahibi olmaktadırlar. Analitik düşünme, eleştirel düşünme gibi 21. Yüzyıl becerilerini kazandırma gibi fayda sağlayan robotik kodlama günümüzde son zamanların en popüler eğitim trendi haline gelmiştir.

Bilişim Sınıfı
Bilişim Sınıfı
Bilişim Sınıfı
Bilişim Sınıfı