Bilişim Sınıfı

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinde amacımız; hızla gelişen bilgi teknolojileri konusunda öğrencilerimizi temel bilgi ve becerileri kazanmış, bu teknolojileri öğrenim hayatında ve günlük yaşantısını kolaylaştıracak biçimde kullanabilen bireyler olarak yetiştirmektir. Bunun yanı sıra öğrencilerin bilişim teknolojilerini tanıması ve bu teknolojileri kullanırken etik ve sosyal değerler, tutumlar, güvenlik, sağlık, teknoloji okuryazarlığı konularını da bilinçli olarak hayata geçirebilmelerini sağlamaktır.

Kodlama Eğitimi

Bilişim teknolojilerine yön veren kodlama, modern eğitimin en önemli alanlarından biri konumunda. İlkokuldan itibaren öğretmeye başladığımız kodlama eğitimi sayesinde öğrencilerimiz algoritmik düşünmeyi ve sorun çözme yeteneklerini geliştirirler.

Robotik Kodlamanın Faydaları

Teknolojinin sürekli gelişmesi ile birlikte yenilikçi ve üretim odaklı teknolojilere de aynı oranda ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyacın farkındalığında olan ülkeler eğitim sistemlerine erken yaşta çocuklara yönelik kodlama ve robotik eğitimlere yer açmaktadırlar. Çocuklar erken yaşta kodlama ve temel düzeyde robotik alanlarda bilgisi sahibi olmaktadırlar. Analitik düşünme, eleştirel düşünme gibi 21. Yüzyıl becerilerini kazandırma gibi fayda sağlayan robotik kodlama günümüzde son zamanların en popüler eğitim trendi haline gelmiştir.

Code.org (Temel Seviye Kodlama Eğitimi /2 ve 3.sınıflar için)

Code.org projesi; aralarında dünyaca ünlü yazılımcıların ve büyük teknoloji firmalarının kurucularından Bill Gates, Mark Zuckerberg ve SergeyBrin’in de bulunduğu bir grup tarafından, Amerika’da kodlama eğitiminin yaygınlaşması için başlatılmıştır. Code.org eğitimi 1.sınıflar için şekilli görseller ve yön kavramları ile 2 ve 3.sınıflarda ise problem çözme becerisine yönelik küçük kod kalıpları ile desteklenmektedir. Bu şekilde birey karşılaştığı problem durumuna hızlı ve doğru şekilde çözüm üretebilmekte ve üretmiş olduğu çözümü hayatın her alanında kullanabilmektedir.

Scratch 2.0 (Kodlama Eğitimi 4.sınıflar ve ortaokul)

Scratch, ABD’de bulunan MIT’in geliştirdiği, 8-16 yaş arası çocukların kullanımına göre tasarlanmış programlama ortamıdır. Geleneksel programlama dillerinin aksine kullanıcı, istediği fonksiyonları fare ile tıklayıp sürükleyerek animasyonlar, oyunlar ve hikayeler oluşturabilir.

Scratch, renkli bir arayüze sahiptir. Bu sayede çocukları bir şeyler üretmeye teşvik eder. Programlama dillerinin aksine, hazır fonksiyonları kategorilere ayırarak kolay bir biçimde kullanım sunar. Bu sayede programlama yeni başlayan birey, algoritma yapısını if-else-while-for gibi görece karmaşık ve noktalama işaretleri gibi özen isteyen yapıları kullanmadan kavrayabilir.

mBlock (Robotik Kodlama Eğitimi)

Öğrencilerimiz algoritma ve kodlama mantığını öğrendiklerinde robotik kodlama eğitimi almaya başlarlar. mBlock; Scratch arayüzüne sahip olup, robotik ve arduino platformlarının kodlamasına sağlayan bir programdır. Blok programlama özelliği sayesinde robotları kolay bir şekilde kodlamak ve kontrol etmek mümkündür. Aynı zamanda scratch yazılımında olduğu gibi etkileşimli uygulamalar da oluşturulmasına imkan sağlamaktadır. Arduino temelli robotik eğitiminde kullanılan kartlarında programlamasında kullanılabilmektedir.

Bilişim Sınıfı
Bilişim Sınıfı
Bilişim Sınıfı
Bilişim Sınıfı