Beden Eğitimi

Dersimiz, öğrencilerimizin bedensel ve zihinsel gelişimini sağlamakla birlikte sportif yeteneği olan öğrencileri keşfederek yönlendirmeye yardımcı olmaktadır. Beden eğitimi dersi öğrencilerin motorsal gelişimlerine yardımcı olur. Ayrıca sosyal açıdan da onları geliştirerek kendine güvenen, lider ruhlu, paylaşımcı ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktadır.

Zümrenin Amaçları

  • Sağlıklı yaşam için beden eğitiminin hayatın bir parçası olduğunu öğrencilere benimsetmeyi,
  • Küçük ve büyük kas gruplarını doğru yönde çalıştırmayı,
  • Refleks ve dikkati güçlendirmeyi,
  • Bireysel ve grup halinde sorumluluk alabilme özelliğini kazandırmayı,
  • Kazanma ve kaybetme duygularını öğretmeyi amaçlamaktadır.

Zümrenin Hazırlık, Uygulama ve Değerlendirme Çalışmaları

Anlatılacak konu sınıf seviyesine indirgenerek sadeleştirme ya da genişletme yapıldıktan sonra teorik ve uygulamalı olarak konu işlenir, değerlendirmede ders içi yapılan etkinliklere bakılarak karar verilir.

Zümrenin Çalışma Yöntemleri

Öğrencilerin, anlatım yöntemiyle bilgilendirildikten sonra uygulamalı olarak konuyu yapmaları sağlanmakta, bazı durumlarda da soru cevap veya tartışma yöntemi kullanılarak ders işlenmektedir.

  • 1-2-3. Sınıflarda: Eğitici ve öğretici oyunlarla koordinasyonu güçlendirici, kas gruplarını geliştirici çalışmalar yaptırılmaktadır.
  • 4. Sınıflarda: Çeşitli spor dallarını tanıyarak sporların temel özellik ve hareketlerini öğretici çalışmalar yaptırılmaktadır.