Yenilikler

Yenilikler

İzmir İsabet Okulları 

Yenilikleri

 • Gelişimin tüm alanlarında yaşıtlarının ilerisinde.
 • Sürekli soru soran, meraklı.
 • Zihinsel ve fiziksel olarak büyük bir enerjiye sahip.
 • Ayrıntılara olağanüstü dikkat eden.
 • Öğrenme ve bilgiye sürekli açlık duyan.
 • Zengin sözcük hazinesine sahip. Kelimeleri doğru telaffuz eden, yerli yerinde kullanan ve akıcı   konuşma yapan.
 • Çabuk öğrenme, kavrama ve akılda tutma özellikleri olan.
 • Uzun süre dikkatlerini bir konu üzerinde yoğunlaştırabilen.
 • İlgi alanları geniş.
 • Karmaşık problemler çözmekten hoşlanan.
 • Sorumluluk duyguları kuvvetli. Sorumluluk almaya çok istekli ve bunu yerine getirmekten hoşlanan.
 • Gözlem güçleri olan.
 • Genelleme ve soyutlama yaparak bilgilerini başka alanlara aktarabilen.
 • Sebep-sonuç ilişkisine ilgi duyan.
 • Mucitlik özellikleri olan.
 • Azimli ve sebatlı.
 • Kendilerine güvenleri olan.
 • Espri yetenekleri olan.
 • Duyarlıdırlar, başkalarına karşı empati duyan.
 • Güçlü bir konsantrasyona sahip.
 • Liderlik özellikleri olan.
 • Amaçlarına ulaşmaktan ve başarıdan zevk duyan.
 • Özgün ve eleştirel düşünceye sahip.
 • Başkalarıyla kolayca işbirliği yapan.
 • Alçak gönüllü, başkalarına yardım etmekten hoşlanan.
 • Çalışkan ve üretici olan.
 • Her gün en az bir insana iyilik yapmayı isteyen
 • Sözünün eri, dosdoğru konuşan.
 • Çevreyi ve hayvanları seven ve koruyan.
Yenilikler
Yenilikler
Yenilikler
Yenilikler
Yenilikler
Yenilikler
Yenilikler
Yenilikler
Yenilikler
Yenilikler
Yenilikler
Yenilikler
Yenilikler
GALERİYapım aşamasındadır...
SAĞLIK
KÜTÜPHANEYapım Aşamasındadır.
YEMEK
BİLGİ İŞLEMÖğrenci İşleri
Kulüplerimiz
BASINDA OKULUMUZYapım aşamasındadır...