Yenilikler

Yenilikler

İzmir İsabet Okulları 

Yenilikleri

 • Gelişimin tüm alanlarında yaşıtlarının ilerisinde.
 • Sürekli soru soran, meraklı.
 • Zihinsel ve fiziksel olarak büyük bir enerjiye sahip.
 • Ayrıntılara olağanüstü dikkat eden.
 • Öğrenme ve bilgiye sürekli açlık duyan.
 • Zengin sözcük hazinesine sahip. Kelimeleri doğru telaffuz eden, yerli yerinde kullanan ve akıcı   konuşma yapan.
 • Çabuk öğrenme, kavrama ve akılda tutma özellikleri olan.
 • Uzun süre dikkatlerini bir konu üzerinde yoğunlaştırabilen.
 • İlgi alanları geniş.
 • Karmaşık problemler çözmekten hoşlanan.
 • Sorumluluk duyguları kuvvetli. Sorumluluk almaya çok istekli ve bunu yerine getirmekten hoşlanan.
 • Gözlem güçleri olan.
 • Genelleme ve soyutlama yaparak bilgilerini başka alanlara aktarabilen.
 • Sebep-sonuç ilişkisine ilgi duyan.
 • Mucitlik özellikleri olan.
 • Azimli ve sebatlı.
 • Kendilerine güvenleri olan.
 • Espri yetenekleri olan.
 • Duyarlıdırlar, başkalarına karşı empati duyan.
 • Güçlü bir konsantrasyona sahip.
 • Liderlik özellikleri olan.
 • Amaçlarına ulaşmaktan ve başarıdan zevk duyan.
 • Özgün ve eleştirel düşünceye sahip.
 • Başkalarıyla kolayca işbirliği yapan.
 • Alçak gönüllü, başkalarına yardım etmekten hoşlanan.
 • Çalışkan ve üretici olan.
 • Her gün en az bir insana iyilik yapmayı isteyen
 • Sözünün eri, dosdoğru konuşan.
 • Çevreyi ve hayvanları seven ve koruyan.
Yenilikler
Yenilikler
Yenilikler
Yenilikler
Yenilikler
Yenilikler
Yenilikler
Yenilikler
Yenilikler
Yenilikler
Yenilikler
Yenilikler
Yenilikler