Üstün Eğitim Planımız

Üstün Eğitim Planımız
Üstün Eğitim Planımız
Üstün Eğitim Planımız
Üstün Eğitim Planımız
Üstün Eğitim Planımız
Üstün Eğitim Planımız

İzmir İsabette

Üstün Eğitim Planımız

.            Okula kayıt sırasında belirlenen öğrencinin zihinsel beceri ve zekâ alanı ile beyin yapısına uygun ders işlemeye yer verilir.

·         Bilim Uygulama laboratuarlarında teoriden ziyade uygulamaya ağırlık verilir. Buluş stratejisi etkin olarak kullanılır. Öğrencinin birden fazla duyu organına hitap edilir. Resim, levha, grafik, film, slayt gösterisi vb. yer verilir. Zaman zaman beyin fırtınasına yer verilir. Doğaçlama yoluyla dramatize çalışmaları yaptırılır.

·         Müfredat zenginleştirilerek dersler bilgi, beceri, kavram, değer, tutum ve karakter eğitimi temele alınarak öğrenci merkezli yaklaşımla işlenir.

·         Öğrencilere araştırma becerisi kazandırılır. Bireysel ve grup araştırmasına yer verilir. Bir konu ile ilgili en az iki kaynaktan yararlanılması sağlanır. Bunun için okul içi kütüphane, e-kütüphane (her konu ile ilgili video kayıtlı örnek ders işlenip e-kütüphaneye kaydedilir. Çeşitli sebeplerle derse gelemeyen veya dersi tekrar etmek isteyen bu bilgilere erişebilir.), internet, gerçek ortam, canlı kaynaklar belirlenir ve önerilir.

·         Derse hazırlık ve pekiştirme çalışmalarında işbirliğine dayalı araştırma ve birlikte çalışma uygulamasına yer verilir.

·         Konular işlenirken mümkün olduğunca somutlaştırılır. Örneğin; uzunluk ölçüleri işlenirken mutlaka ölçme yaptırılır.

·         Çağdaş öğretim uygulamalarında yer alan işbirlikli öğretim, örnek olay yöntemi, probleme dayalı öğretim, dramatizasyon teknikleri, mikro öğretim, proje temelli öğretim, kavram haritaları, harita okuma ve yorumlama, hayal etme ve bunu yazı-resim-şekil olarak anlatma, altı şapkalı düşünme…..gibi uygulamalara yer verilir.

·         Gerekli ve ilgili olan dersler ve konular laboratuarlarda işlenir ve mutlaka bir sonuca ulaşmaları sağlanır.(Çocuğun başarı arzusundan yararlanılır.)

·         Öğretmen-öğrenci iletişiminde öğretmenin kendisini ve bu yolla dersini sevdirmesi sağlanır.

·         Öğretilecek her bilgi mümkün olduğunca günlük hayatla ilişkilendirilir.

·         Öğrencinin soru sorması teşvik edilir, sorulara öncelikle yine öğrencinin cevap vermesi sağlanır, öğrenciler cevap bulamazsa, eksik kalırsa, hatalı olursa öğretmen dikkatlerini çekerek devreye girer.

·         Dersin eğlenceli hale getirilmesi sağlanır. Çocuğun yaşına uygun oyun stratejisine yer verilir. Bulmaca, bilmece, fıkra, atasözü, nedir bu? Kimdir bu? gibi uygulamalara yer verilir.

·         Öğrencilerin merak etmeleri sağlanır. Bunun için örnek olay, gösteri vb. uygulamalara yer verilir.

·         Her branştaki öğretmenler önce bireysel ve sonra zümre olarak derslerinin işlenişini etkili hale getirecek uygulamaları belirler, zümrelerde tartışılır ve uygulama esasları belirlenir ve planlanır.

·         Öğretmenler arası rekabet yerine işbirliğine dayalı yarışmayı, okul olarak öne çıkmayı destekleyecek uygulamalara yer verilir. Bunun için ekiple öğretim yöntemine yer verilir.

·         Tüm öğretmen ve idarecilerin işlenecek derslerin öğretim program kitapları, öğretmen kılavuz kitapları ve öğrenci ders kitaplarını dönem başındaki zümre çalışmalarında ayrıntılı bir şekilde inceler. Bu çerçevede planlar ve uygular. Haftalık değerlendirme ve takip programıyla bu çalışma sürekli kontrol edilir.

·         Her ayın başındaki zümre öğretmenler toplantısında o ay işlenecek tema ve etkinlikler incelenerek karakter eğitimini destekleyecek değişiklik ve yeniliklere yer verilir.

·         Çocuk eğitimi, herkesten önce anne babalar tarafından ele alınmadıkça ve değişim tabandan desteklenmedikçe müfredattaki değişim mükemmel de olsa fazla işe yaramayacaktır.  Anne babalar ve öğretmenler eğitime bakış açılarını yeniden gözden geçirmelerini sağlayacak eğitim programlar düzenlenir.

.         Her çocuk eşsizdir ve zekâ, kişilik, sosyal, fiziki ve manevi boyutlarıyla doğuştan getirdiği muhteşem bir potansiyele sahiptir.  Eğitim sistemimiz, insanın birbirini etkileyen ve birbirini tamamlayan bu beş boyutunun gelişimini hedefleyen uygulamalardan oluşmaktadır.