Sosyal Faaliyetler

Sosyal Faaliyetler

İZMİR İSABET OKULLARINDA

SOSYAL FAALİYETLER

 • “Yaşamın uzunluğu değil nasıl yaşandığı önemlidir.”
 • Ülkemizdeki önemli kurum ve kuruluşlara yapılan anlamlı ziyaretler,
 • Yurt içi ve yurt dışı seyahatleri,
 • Yurt içindeki milli ve manevi mekânlara yapılacak seyahatler,
 • Eğitim ve sağlık başta olmak üzere her alanda bilgilendirme seminerleri,
 • Her sınıf düzeyinde ünite gezileri, toplum hizmetleri, spor ve sanat faaliyetleri,
 • Ailelerin katılımıyla zenginleşen aktiviteler ve günler...

 

 • Öğrenci Toplumları
 •  Amaç: Öğrencilerimize, temel insanî değer ve kişilik özeliklerini kazandırmak; kişisel, sosyal,  akademik, mesleki bilgi ve becerilerini davranışa dönüştürmüş, kendi değerlerinden feragat etmeden, ilim ve teknolojiyi kullanan öğrenciler yetiştirmektir.
 • Ahlaki ve toplumsal yozlaşmadan en çok etkilenen gençlerimizi potansiyel suç grubu olmaktan çıkarıp toplumun müspet manada değişim ve gelişim mimarları haline getirmektir.
 • Gerekçe:  Kişilik ve sosyal beceri eksikliği, sadece sosyal hayatı değil, akademik, mesleki ve tüm yaşam alanlarını etkileyeceğinden bu programın uygulanması önem arz etmektedir.
 • Yöntem: Kişilik eğitimi, okul içinde ve dışında gerçekleştirilen formal veya informal uygulamalarla verilir.
 • Süre: Kazandırılması gereken beceriler, tüm eğitim-öğretim, hatta tatil süreçlerini kapsamakla birlikte, özellikle akademik,  sosyal ve kişisel anlamda kritik önem arz eden temel beceriler öncelikli olarak, üst düzey beceriler ise mümkün mertebe ders programlarına mütenasip bir şekilde belli bir proje ve süreç içerisinde verilecektir.
 • Kişilik Eğitiminde Okullarımızın Konumu: Sadece öğrenciyi değil, ilgili herkesi eğiten ve eğitim süreçlerine katan; Sadece barındıran ve öğreten değil, eğiten ve ahlaki vasıflarla donatan okul rolünde olmak.
 • Öğrencilerimizde Kazandırmak İstediğimiz Kişilik özelikleri
 • ·           Üst düzey gayeler edinmek ve hayatını bir ideal doğrultusunda tanzim etmek,
 • ·           Özgüven, pozitif düşünmek ve kararlı olmak,
 • ·           Yönetme, organize etme, karar alma, girişimcilik, düzenleme yapma.
 • ·           Yabancı dili 4 fonksiyonlu kullanma becerisi,
 • ·           Kibirlenmemek, gururlanmamak tevazu sahibi olmak, karşısındakini küçümsememek,  
 • ·           Yardımseverlik,
 • ·           Tatlı dil, güler yüz ve yumuşak huyluluk,
 • ·           Nezaket kurallarını bilmek ve tatbik etme (teşekkür, rica, özür),
 • ·           Sabır- her türlü olumsuzlukla mücadele etme,
 • ·           İnsanların kusurlarını görmemek kusurlarıyla dalga geçmemek aksine örtmeye çalışmak,
 •          Kötü zandan sakınmak, arkadaşları hakkında olumlu düşünmek,
 •          Büyükler, akrabalar akranlar, küçüklerle iletişim adabını bilmek,
 •          Çeşitli makamlarda nasıl konuşacağını, nasıl davranılacağını bilmek,
 •          Yaşlılar, fakirler ve hastalarla iletişimin kendisi ve onlar açısından önemini bilmek,
 •          Belirli gün ve zamanlarda yapılması gerekenleri usulüne uygun icra edebilmek,
 •          Selamlaşmayı alışkanlık haline getirmek,
 •          Toplantı ve ders dinleme adabını bilmek,
 •          Misafirlikte nasıl davranılacağını bilmek,
 •          Gelen misafiri karşılama ve onu ağırlama kültürünü bilme ve tatbik etmek,
 •          Akraba ziyaretleri ihmal etmemek,
 •          Davetlere katılma arkadaşlarını davet etme alışkanlığına sahip olmak,
 •          Yalnız kaldığı durumlarda da duyarlı davranmak,
 •          İnsanları tavır ve davranışları ile etkileme, hal ve hareketleriyle örnek olma,
 •          Problemlerini uygun bir dile otoriteye ifade etmek,
 •          Zaman ve para savurganlığı yapmamak,
 •          Problem çözme ve karar verme, tartışma yapma becerisine sahip olma,
 •          Arkadaşları ile olumlu ilişkiler kurmak,
 •          Ailevi, ekonomik ve sosyal projeler üretmek bu husustaki yaşanan problemler üzerinde düşünmek,
 •          Kanaatkâr olmak, imkânı az olanları düşünmek,
 •          Olumsuz davranışlarını kabul etmek,  kendisine yapılanları affetmek,
 •          Verdiği sözü tutmak, emanete riayet etmek,
 •          Karar verirken büyüklerle istişare yapmak,
 •          Kendisine emeği geçenlere karşı minnet duygusu içinde olma, onları hatırlamak,
 •          Yerinde ve etkili soru sorma —Atasözü —Deyim —Güzel söz söyleme, latife ve mizah yeteneğine sahip olmak,
 •          Tarihi Şahsiyetlerini tanıma onlara karşı sevgi saygı ve muhabbet duyma onları örnek alma,
 •          Adaletli olma başkalarının hakkına riayet konusunda çok hassas olmak (kamu hakkı),
 •          İzinsiz eşya kullanmama,
 •          Kalp temizliği çevre ve beden temizliğinin ne demek olduğunu bilmek ve gereğini yapmak,
 •          Evinin özellikle kendi odasının tertip düzenine azami dikkat göstermek,
 •          Kendi kendine ders çalışma ve plan yapma davranışını sergilemek,
 •          İnsanlara ve arkadaşlarına daha nasıl faydalı olabileceği konusunda kendi kendine düşünüp plan yapmak,
 •          Bilinçli seyahat etmeyi seyahate hazırlanmayı ve seyahatte yapılması           gerekenleri bilmek,
 •          Randevularına riayet etmek,
 •          Serbest zamanları değerlendirme. Zamanı planlama ve olumlu hobiler edinme alışkanlığına sahip olma,
 •          Hediyeleşme kültürünü bilmek ve tatbik etmek,
 •          Para tasarrufunu, bilinçli tüketiciliği, aile bütçesine katkıyı israf etmemeyi bilmek bunu davranış haline getirmek.

Toplum hizmeti  sınıf öğretmenleri ile sınıf/şube rehber öğretmenleri tarafından takip edilir.Öğrenciler, bireysel olarak veya grup hâlinde yapacakları toplum hizmeti çalışmalarına Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı veya Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formunu hazırlayıp danışman öğretmenlerine onaylattıktan sonra başlarlar. Projelerini tamamladıklarında Sosyal Etkinlikler Proje Sonuç Raporunu danışman öğretmene verirler.

 

 

 

Sosyal Faaliyetler
Sosyal Faaliyetler
Sosyal Faaliyetler
Sosyal Faaliyetler
Sosyal Faaliyetler
Sosyal Faaliyetler
Sosyal Faaliyetler
Sosyal Faaliyetler
Sosyal Faaliyetler
Sosyal Faaliyetler
Sosyal Faaliyetler