Sanat Kursları

Sanat Kursları

İZMİR İSABET OKULLARI

 SANAT KURSLARI

  • Sanat, insanın kendini anlatma, kendi dışındaki dünya ile iletişim kurma ve onu etkileme gibi ihtiyaçları sonucu ortaya çıkmıştır. Sanatın hem ferdî, hem de toplumsal yanı olduğu gibi, hem zihnî, hem de duygusal özellikleri bulunmaktadır.
  • Teknolojinin getirdiği yeni hayat biçiminin tutsağı olma tehlikesiyle karşı karşıya olan günümüz insanı, gittikçe duyarlılığını yitirmektedir. Bu nedenle, çağımızı araç – gereç dünyası olmaktan kurtarıp, sanatla zenginleştirerek, insanî bir niteliğe kavuşturmak için çocukların ferdî becerilerinin daha anasınıfından itibaren uzmanlar tarafından belirlenerek sanatın çeşitli dallarında eğitilmeleri gerekmektedir.
  •  Öğrencilerimizin, insanlığın kültür – sanat, birikim ve değerlerini benimseyen, bunların önemini kavrayan bireyler olarak yetişmeleri ve toplumda etkin olarak yer almaları hedeflenir. Bunun için özellikle okul öncesi ve ilköğretim okullarında resim, şiir, müzik, drama, öykü gibi bütün sanatların, çocuğun yetenek ve eğilimleri doğrultusunda eğitime girmesi sağlanır.

 

 

Sanat Kursları
Sanat Kursları
Sanat Kursları
Sanat Kursları
Sanat Kursları
Sanat Kursları
Sanat Kursları
Sanat Kursları
Sanat Kursları
Sanat Kursları