Okul Yönetim Mesajı

       İzmir İsabet Okullarından  

Mesajınız var

              Günümüzde bilim ve teknoloji oldukça hızla ilerlemektedir. Çağı yakalamak ve gelişmiş ülkelerin eğitim seviyesini geçmek ancak kaliteli ve etkin bir eğitim ile mümkündür. Toplumlar eğitimin önemine gün geçtikçe daha fazla inanmakta ve eğitimin yaygınlaştırılması ve başarının yükseltilmesi için eğitime daha fazla kaynak aktarılmasını istemektedir.

              Bir ülkedeki genç nüfus, o ülkenin geleceği ve bekası için çok önemli bir zenginliktir. Bu genç nüfusun nitelikli ve donanımlı bir şekilde geliştirilmesi de hayati önem taşımaktadır. Türkiye 21. yüzyılda mevcut genç nüfusu eğitmek ve üreten insanlar olarak hazırlamak için çok çaba sarf etmek zorundadır. Türkiye’de eğitime yapılan kamu harcamalarının Gayri Safi Milli Hâsıla içindeki payı dünya ülkeleri arasındaki sıralamada alt sıralarda yer almaktadır.

             Eğitimi ticari değil insanlığa hizmet olarak gören kurumlara ihtiyaç vardır. Kurumumuz işte bu ihtiyacı karşılamak için kurulmuştur.