İZMİR İSABET ORTAOKULUNDA ÜSTÜN EĞİTİM

 İZMİR İSABET ORTAOKULUNDA  ÜSTÜN EĞİTİM

İzmir İsabet Ortaokulunda    hedefimiz:  Öğrencilerimize, temel insanî değer ve karakterleri kazandırmak; kişisel, sosyal,  akademik, mesleki bilgi ve becerilerini davranışa dönüştürmüş, kendi değerlerinden feragat etmeden, ilim ve teknolojiyi kullanan öğrenciler yetiştirmektedir.

Ders bazlı zenginleştirme: Kazanım ve konu hedef alınarak öğrencilerin bireysel hızlarına göre yapılan çalışmaları kapsar.

            Yazma becerileri etkinlikleri: Eğitim modelinin sosyal gelişim ayağında yazılı ve sözlü ifade ve iletişim becerileri en çok üzerinde durulan konulardır. Yazılı ifade becerisine yönelik çalışmalar hem Türkçe derslerinde bütün öğrenciler için hem de yazarlık kulübü çalışmalarıyla bu alanda derinleşmek isteyen öğrenciler için uygulanmaktadır.

            İletişim becerileri, Şahsiyet Eğitimi, Hitabet eğitimi, Sabır eğitimi, Medya okuryazarlığı, Lider şahsiyetler eğitimi, Kariyer Planlama projesi ile öğrencilerin Yeteneği Ve İlgisini zamanında Keşfediyoruz

Üstün Eğitim İzmir İsabet Ortaokulunda

 

FARKL EĞİTİM İZMİR İSABET ORTAOKULUNDA 

İzmir İsabet Ortaokulunda Yabancı Dil Etkinlikleriyle, Dünyayla Kucaklaşan Öğrenciler Yetiştiriyoruz

İzmir İsabet Ortaokulunda Zekâ Laboratuarı Çalışmalarıyla, Proje tabanlı eğitim ile araştıran öğrenciler yetiştiriyoruz.

İzmir İsabet Ortaokulunda Güzel Sanatlar Etkinlikleriyle, yeteneklerine ve ilgilerine uygun öğrenciler yetiştiriyoruz 

İzmir İsabet Ortaokulunda Beden Eğitimi Etkinlikleriyle, Spor yapan, Mutlu Öğrenciler Yetiştiriyoruz

İzmir İsabet Ortaokulunda Mucitlik eğitimi ile Geleceğin Bilim Adamlarını Yetiştiriyoruz  

İzmir İsabet Ortaokulunda Eğitsel oyunlar, Beden Eğitimi Etkinlikleriyle,   Sağlıklı Ve Dengeli Beslenen Öğrenciler Yetiştiriyoruz.

İzmir İsabet Ortaokulunda   dürüst, adil, sevgi dolu, iletişime acık, çözüm üreten, yenilikçi, üstün nitelikli insanlar yetiştiriyoruz.

 

 

 

İZMİR İSABET ORTAOKULUNDA  YETENEKLERİ KEŞFEDİYORUZ

            İzmir İsabet Ortaokulunda   Öğrencilerimizin duygusal, zihni, fiziki ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla rehberlik çalışmalarına ağırlık verilir. Bu amaçla, okul rehber öğretmeni okul yönetiminin bilgisi dâhilinde sınıflara girerek çocuklarla birlikte rehberlik programımızda belirlenen hedefler doğrultusunda uygulamalar yapar. Rehber öğretmenler etkinlik sonuç bildirim formlarını takip eder.   

            İzmir İsabet Ortaokulunda   anne-baba okulu programları, veli ziyaretleri, veli görüşmeleri şeklinde yapılır,  baba veya anneye destek programı uygulanır. Veliler düzenli bir şekilde ziyaret edilerek bilgilendirilir. Veli postası, veli bülteni hazırlayarak ailenin okulun faaliyetlerine katılması temin edilir.

            İzmir İsabet Ortaokulunda   Gelecek vizyonu Projesi ile sınıf öğretmenleri, rehberlik servisi ve velilerin görüşlerini alarak, öğrencilerin ilgi ve yetenek alanlarına göre organize eder.

            Kulüp Çalışmalarını ile , ders programlarından ayrı olarak, öğrencilerin çok yönlü gelişimlerini sağlamak amacıyla sosyal etkinlikler programı uygulanır. Öğrencilere bilimsel, toplumsal, sanatsal, kültürel, zihinsel, sportif, psikolojik ve el becerileri alanlarında kendilerini deneme fırsatı vererek bireysel yeteneklerini ve ilgilerini tanıyarak üretkenliklerini açığa çıkarmalarına, bunları kullanabilmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olmak,Öğrencilerin paylaşımcı, katılımcı, başkalarının haklarına saygılı;  sevgi, dostluk ve yardımlaşma duyguları gelişmiş bireyler olarak yetiştirmek. Ayrıca grup çalışmalarında yer alma, organize olabilme ve özgüven duygularını arttırmaktır. 

 

MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZE UYGUN ETKİNLİKLER İZMİR İSABET ORTAOKULUNDA 

 

            İzmir İsabet Ortaokulunda   öğrencileri, çevrelerindeki kültürün farkına varmak ve gelecekte yaşayacakları değişen dünyayı daha iyi anlamak için sosyal etkinlikler yapılır.

            İzmir İsabet Ortaokulunda   Geziler, sene başında yıllık gezi ve inceleme programlarıyla belirlenir ve ilan edilir. Geziler, eğitimin ve çocuk gelişiminin bir parçası olarak düşünülür.

            Öğrencilerin çok yönlü gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla 5.sınıftan sekizinci sınıflarımıza kadar her sınıf için ayrı gezi programları uygulanır. Bu geziler çocukların görsel dünyalarını zenginleştirmekle kalmaz aynı zamanda onların duygusal ve sosyal gelişimlerine de katkı sağlar.

            İzmir İsabet Ortaokulunda   sosyal etkinlikler  çok önemli. Yaptığı buluşlar ile dünyada insanlığa hizmet eden bilim adamları, tasarımlarıyla dünyada ses getiren mimarlar, tasarımcılar Nobel ödüllerini hakkıyla alan yazarlar yetiştirmeyi hedefliyoruz. Yani derdimiz bu ülkede yeniden Mevlana’yı, Yunus Emre’yi Geçen Gönül adamları, Mimar Sinanı geçen Ustalar, Itriyi- Dede Efendiyi geçen müzik adamları, Kurt dereli Mehmet Pehlivanı geçen spor adamları  yetiştirmektir.