İlkelerimiz ve Değerlerimiz

İlkelerimiz ve Değerlerimiz

 

                    İzmir İsabet Okulları
                           İlkelerimiz
Kalite
Farklılık
Güven
İletişim
Mutluluk
 
 
 
 
                  İzmir İsabet Okulları
                      Değerlerimiz
Planlı olmak
Şeffaflık
Mesleki sorumluluk
Sürekli öğrenme
Paydaşların memnuniyeti
Liyakat
Duyarlılık 
Gelişim
Üretkenlik
Sorumluluk
Paylaşım
Katılım 
 
İlkelerimiz ve Değerlerimiz
İlkelerimiz ve Değerlerimiz