Eğitimcilerimizi Tanıyalım - Murat ÇAKAR

Eğitimcilerimizi Tanıyalım - Murat ÇAKAR

Yüksek Lisans, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Türkiye 1994 -1997

Lisans, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü,Türkiye 1988 -1992

Sertifika, Kurs ve Eğitimler:

Mesleki Eğitim, Çocuk Ruh Sağlığı Seminerleri (1-2-3-4-5), Çapa Tıp Fakültesi Psikiyatri Blm,2007

Bilişim, Of ice Programlarıve NT4.0 Sistem Yönetimi ,Kadıköy Halk Eğitim Merkezi,1999

3.Çocuk Psikodraması , İstanbul Psikodrama Enstitüsü,1999

Kişisel Gelişim,1.Psikodrama Temel Eğitim Programı, Psikodrama Enstitüsü,1997

Yaptığı Tezler: Yüksek Lisans, Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Olgunluk Düzeyleri İle Denetim Odağı Düzeylerinin Karşılaştırılması , Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü,1997 Araştırma Alanları Sosyal ve Beşeri Bilimler