GELİŞİM AKADEMİSİ HİZMET İÇİ PROGRAMI DEV KADROSU İLE SES GETİRDİ

GELİŞİM AKADEMİSİ HİZMET İÇİ PROGRAMI DEV KADROSU İLE SES GETİRDİ

İsabet okulları Öğretmenleri “Gelişim Akademisi” Hizmet içi eğitim programı çerçevesinde Özel isabet Okullarında ders başı yapıyor. Program kapsamında eğitim, sınıf yönetimi, pandemi sürecinde yeni normal, liderlik ve üstün zekâlıların eğitimi konulu sunumlar yapılacak.

Programa katılacak Konuşmacılar, yaptıkları açıklamada insanın zihinsel, sosyal, duygusal, biyolojik ve ruhsal yönleri olan çok boyutlu bir varlık olduğunu ifade etti. Ayrıca konuşmacılar psikoloji, sosyoloji ve fizyoloji gibi bilim dallarının çok çok büyük gelişmeler göstermesine karşın eğitim bilimcilerinin, insanı bir bütün olarak ele alan ve çocuğun tüm ihtiyaçlarını önemseyen bir anlayışı eğitim programlarına yansıtabildiklerinin söylenemeyeceğini belirterek, şunları söyledi:

“Eğitimciler, daha çok insanın zihinsel yönüne ilgi gösteriyor ve eğitimi buna göre planlıyorlar. Çocuğu, zihni gerekli bilgilerle doldurulması gereken bir varlık olarak gören, bilgiyi her şeyden üstün tutan ve bilgiyi aktarırken onların bir insan yavrusu olduğunu dikkate almayan, onlara saygı duymayan bir yaklaşımın ortaya koyduğu eğitim programları çocuğa zarar veriyor. Bir çocuğu anlamaya çalışmak için sadece biyolojik yönünü bile incelemeye başlasak, dokuları, organları, sistemleri olan mükemmel bir organizmayla karşılaşırız. Solunum sistemi, sindirim sistemi, kanı temizleyen arıtma sistemi, beyin, kalp ve böbrek gibi organların kusursuz yapısı ve işleyişi, duyu organlarının mucizevî çalışma sistemi… Bu mükemmel işleyiş karşısında eşsiz bir varlıkla muhatap olduğumuzu fark ederiz, çocuğa saygı duyarız. Eğitim sistemimizi, çocukların çok yönlü ihtiyaçlarını dikkate alacak biçimde şekillendiririz.”

Dünya Ölçeğinde İnsan İsabet okulları   ”Zenginleştirilmiş Eğitim Modeli” uyguladıklarını hatırlatan konuşmacılar modelli şu şekilde açıkladı:

“Bu modelde her çocuk eşsizdir ve zihinsel, duygusal, sosyal, bedensel ve ruhsal boyutlarıyla doğuştan getirdiği muhteşem bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin ortaya çıkarılabilmesi için uygun eğitim şartlarının oluşturulması gereklidir. “Zenginleştirilmiş Eğitim Modeli”nin hazırlanma amacı, insanda var olan bu potansiyelin bütün yönleriyle ortaya çıkarılabilmesi için gerekli eğitim ortamlarının oluşturulmasıdır. Bu eğitim modeliyle, insanlık için en önemli ihtiyaç olan üstün nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Böylece geleceğin bilim insanlarını, geleceğin sanatçılarını, geleceğin devlet adamlarını ve geleceğin liderlerini yetiştirme yolunda sağlam temeller atılmış olacaktır.”

 Okulumuza bekliyoruz.

Okul yetkilileri İzmir halkının İsabet Okullarına göstermiş olduğu yoğun ilgiden çok memnun oldukların belirterek bütün İzmir halkını okulumuza bir kahve içmeye beklediklerini ifade etti.

GELİŞİM AKADEMİSİ HİZMET İÇİ PROGRAMI DEV KADROSU İLE SES GETİRDİ