HAYDİ ÇOCUKLAR OKULA

HAYDİ ÇOCUKLAR OKULA

HAYDİ ÇOCUKLAR OKULA

İzmir İsabet Okulları İlkokulunda ve anasınıfında   yapılan çalışmalarla insanlık için en önemli ihtiyaç olan üstün nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Böylece geleceğin bilim insanlarını, geleceğin sanatçılarını, geleceğin devlet adamlarını ve geleceğin liderlerini yetiştirme yolunda sağlam temeller atılmış olacaktır. İzmir İsabet Okullarında Alanında marka olan akademisyen ve eğitimcilerden oluşan Bilimsel Danışma Kurulu tarafından geliştirilen ve patenti okula ait olan “Zenginleştirme Eğitim Model’inin sayesinde çocuğumun doğuştan getirdikleri yeteneklerini en iyi şekilde geliştirmesi çok önemli.

İzmir İsabet Okullarına alınan her öğrencinin zeka alanı, öğrenme stili, beyin kullanma, algılama ve değerlendirme biçimi belirlenir ve ilgilinin dosyasına eklenir. Elde edilen verilerin e-okula uyumlu hazırlanan otomasyon sistemine aktarılır ve takibi yapılır.

 Öğretmenlerin ilgili birimlerce belirlenen yeterlik alanları ve bu alanlarla ilgili eksikliklere yönelik eğitimler verilir. Özel  İzmir isabet okulları olarak gösterdiğiniz yakın ilgiye teşekkür ederiz.